Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Præhospitale patientforløb

Aalborg Universitet

Om donationen

Donationen går til udvikling af en præhospital patientforløbsdatabase, som skal gøre det muligt at indhente viden om akut syge og tilskadekomne patienter i hele den præhospitale fase, dvs. lige fra det akutte opkald til 1-1-2, i ambulancen og indtil patienten kommer til hospitalet. Projektet gennemføres i samarbejde med alle fem regioner og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Universitet
Støttet beløb
998.675 kr., år 2018
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De præhospitale direktioner slutter alle op om projektet, og beslutter på deres næste møde den endelige forankring herunder økonomi af videre drift.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi lykkedes med at få Præhospitale Patientforløb defineret ud fra variable i PPJ på en ensartet måde og med alle regioner med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Meget god tvær-regional organisering om projektet via governance struktur etableret af de præhospitale direktioner

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart