Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Precharge

Præhospitalet. Region Midtjylland.

Om donationen

Donationen går til at undersøge, om den såkaldte Precharge-procedure kan forbedre hjertestopbehandlingen hos patienter med præhospitalt hjertestop og stødbar rytme. I Danmark får cirka 5.000 personer hjertestop uden for hospital om året. Precharge-proceduren blev indført i Region Midtjyllands Præhospital i 2018 og betyder, at man hos patienter med hjertestop oplader hjertestarteren, før man foretager analyse af hjerterytmen. Er der stødbar rytme, kan man derfor støde med det samme, uden at man skal genoptage hjertemassage og oplade hjertestarteren. Herved undgår man pauser i hjertemassagen, hvilket kan forbedre hjertestopbehandlingen. Der er imidlertid ikke lavet opfølgende undersøgelser på, i hvor høj grad det præhospitale personale bruger Precharge, og hvor effektiv proceduren er i forhold til at reducere pauser i hjertemassagen og den tid, der ikke gives hjertemassage under et hjertestop. Projektet skal derfor belyse, om Precharge-proceduren har den ønskede effekt, og om den bruges korrekt og i tilstrækkelig grad.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Præhospitalet. Region Midtjylland.
Støttet beløb
329.773 kr., år 2020
Delmål
Akut hjælp

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er tilknyttet Præhospitalet, Region Midtjyllands forskningsafdeling, og har fået god sparring og hjælp i det regi

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores resultater belyser både andelen af defibrilleringer hvor den nye algoritme bruges samt effekten af denne Der er skabt helt ny evidens for effekten af brugen af Precharge som aldrig har været vist før.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Et prospektivt randomiseret forsøg ville have givet mere valide data og have større resultatmæsiig værdi. Dette ville dog have krævet et helt andet set-up (PhD) og en anden økonomi