Søg støtte

Søg

Selvevaluering

PREGO – PåRørendes EGenOmsorg

UlykkesPatientForeningen

Om donationen

Mere end 3.300 danskere kommer hvert år ud for en ulykke, og 273.000 personer estimeres til at leve med alvorlige skader efter en ulykke. Ud af disse estimeres 22 pct. til at bo i Region Syddanmark svarende til 60.000 personer. Når et menneske kommer ud for en ulykke, bliver hele familien ramt, og livet bliver vendt op og ned, der er hårdt for alle parter. Som pårørende til en ulykkesramt er der risiko for, at den pårørende selv bliver syg, deprimeret, stresset eller mister sit job. For at styrke de pårørendes egenomsorg og forebygge, at de pårørende selv udvikler psykisk eller fysisk sygdom, vil UlykkesPatientForeningen med denne donation udvikle og afprøve en række støtte- og rådgivningstiltag. Projektet vil fokusere på netværksdannelse gennem bl.a. foredrag, familieaktiviteter og online-fællesskaber, individuel rådgivning samt gruppeforløb. Projektet vil forløbe over to år og vil blive gennemført af frivillige i Region Syddanmark samt sundhedsfaglige fagpersoner. Effekten af projektet skal dokumenteres gennem observation, spørgeskemaer og interviews. Desuden er målet at udbrede og skalere støtte- og rådgivningstiltagene til de øvrige regioner i Danmark samt udbrede erfaringerne til andre patientforeninger, da pårørendes behov ikke er knyttet til en bestemt sygdom.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
UlykkesPatientForeningen
Støttet beløb
800.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De producerede videoer, podcast samt størstedelen af de afholdte webinarer er indlejret på foreningens hjemmeside og vil være offentligt tilgængelige efter projektets afslutning. De frivillige kontaktpersoner vil fortsat have en kontaktperson i foreningen, som de kan kontakte ved behov for fx supervision efter svære samtaler. Den 23. oktober 2023 vil der blive afholdt en læringsworkshop i organisationen for at sikre, at den viden, der er opnået i projektet, kan gavne fremtidige aktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er afholdt 5 foredrag med netværksfacilitering med deltagelse af i alt 197 deltagere og 5 familieaktiviteter med deltagelse af 234 personer i alt. Der er gennemført 49 rådgivninger med en frivillig og 326 rådgivninger med en fagprofessionel. 9 videoer er blevet set 186.211 gange. 11 podcastafsnit er blevet hørt 4882 gange. 12 webinarer er afholdt med 451 deltagere. Kampagnens opslag på Facebook nåede et reach på 1.816.654 personer. Alle uddannelsesforløb er gennemført.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne med fordel være mere opsøgende og evt. kontakte de pårørende direkte for at sikre, at de kender til muligheden for at kontakte andre pårørende (de frivillige kontaktpersoner) og kender til alle øvrige tilbud.