Søg støtte

Søg

Selvevaluering

PRO på Patientens Præmisser

Odense Universitetshospital

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Odense Universitetshospital
Støttet beløb
1.000.000 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er nu forankret i driften i såvel IT afdelingen såvel som i klinikken i både Odense og Esbjerg. Det anvendes til alle patienter med kronisk tarmbetændelse. Projektets løsning er allerede i tankerne til andre patientgrupper og er præsenteret i regionen således det er muligt for alle sygehuse at anvende det udviklede modul i projektet, opsætningen mm herfra.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har levet op til målene, med enkelte udfordringer i det tekniske i forhold til de ønsker, der var ved starten af projektet. Patienterne og personalet arbejder med appen i det daglige og der opleves stor tilfredshed og en inspiration til at ændre for andre kroniske ambulante patientgrupper. Se iøvrigt vedhæftede afrapportering og evaluerings rapport. På grund af forsinkelse og dermed kort brugsperiode for patienterne, har det ikke været muligt at evaluere dette perspektiv.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Længere implementerings tid ville have givet mulighed for en bedre uddannelse af sygeplejerskerne i afsnittene og givet dem større tryghed i det at vejlede om brug af appen. Proces og produkt lever op til målene og ønskerne for projektet, dog skabte forsinkelsen i den tekniske udvikling travlhed midt i projektet og dermed skubbede planen sig for test og implementering. Derudover ventede projektet på koblingen af et PhD studiet, dette kunne have været til side sat.