Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Professorat + Unge-rygestop

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Om donationen

Donationen går til en forlængelse af Charlotta Pisingers professorat i tobaksforebyggelse i fem år frem til 2028. Rygning er det mest alvorlige folkesundhedsproblem i Danmark. Omkring hver femte voksne dansker ryger, og hver dag begynder ca. 40 unge at ryge. Det er veldokumenteret, hvor farlig rygning er, men der mangler stadig meget viden på området. Forlængelsen af professoratet skal derfor sikre, at der fortsat forskes og indsamles viden, fx om tobaksindustriens strategier, hvorfor danske unge ryger mere end unge i andre nordiske lande, og hvor godt de vedtagne politikker med øgede afgifter, ændret pakning og markedsføring virker. Ved siden af forskningen skal Charlotta Pisinger bl.a. fortsætte det omfattende arbejde med at opbygge og kvalificere forskningsmiljøet inden for området i Danmark samt rådgive myndighederne og formidle viden om rygning i offentligheden.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Støttet beløb
3.713.371 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er endnu ikke tale om forankring, vi er i udviklingsfasen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
(Jeg besvarer ikke professorat-delen, da professoratet løber over 5 år) Dette var pilotfasen af et planlagt stort lodtrækningsstudie. Vi nåede alt det vi skulle indenfor aftalt tid. Og mere til.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Interviewet endnu flere unge

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet