Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt Borgerhjælpen

Forening

Om donationen

Fundamentet er en forening, som hjælper sårbare og udsatte mennesker med at opnå og skabe positive forandringer i deres liv. Donationen er med til at finansiere, at foreningen i samarbejde med Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune kan hjælpe unge med psykisk sårbare med praktisk hjælp i hverdagen og være bindeled mellem det kommunale og borgeren. Målgruppen er unge, som står i en akut situation, hvor de fx har brug for hjælp til at få afviklet en stor gæld, hjælp til at søge en bestemt ydelse ved kommunen eller juridisk hjælp.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Forening
Støttet beløb
238.740 kr., år 2021
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i enormt høj grad haft succes med at bygge bro til det offentlige, og flere af vores unge, har ved projektets afslutning genvundet tilliden til systemet og har derfor kunnet overgå til hjælp i det offentlige.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever først og fremmest, at vores unge får en mere målrettet hjælp til praktiske opgaver, samt har fået syrket deres kompetencer og handleevner, så de således kan tage hånd om langt flere praktiske opgaver i mødet med det offentlige. Derudover er det lykkedes os i langt højere grad at formå at bygge bro til det offentlige, således at flere opgaver kan overlades med tryghed til de unges sagsbehandlere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej. Det har været helt fundamentalt vigtigt, at vi har kunne tage udgangspunkt i individet. Havde aktiviteterne været givet på forhånd, ville det ikke have givet mening.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet