Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt Cykeltur

Ønskeland

Om donationen

En undersøgelse fra Jammerbugt Kommune viser, at 20 pct. af eleverne i 5. klasse føler sig ensomme, 23 pct. går ikke til sport eller anden fysisk aktivitet, og 18,5 pct. af børnene i indskolingen og 21,5 pct. af børnene i udskolingen er overvægtige. Undersøgelsen viser desuden, at mange ikke er en del af et fællesskab uden for skolen. Ønskeland er en nonprofit organisation, der arbejder for, at sårbare børn og unge får adgang til motion, sund kost og mental styrketræning gennem lejrophold og varierede motionstilbud. Med denne donation vil Ønskeland gennemføre et treårigt projekt, der har til formål at mindske ensomheden, overvægten og inaktiviteten blandt børn i Jammerbugt Kommune gennem brug af cykling. Cyklen skal give inaktive børn, der ikke har kontakt til det etablerede foreningsliv, en mulighed for at deltage i et fællesskab, hvor målet ikke er at være bedst eller at vinde. Projektet er udviklet i samarbejde med Julemærkehjemmet Hobro, der er et pædagogisk tilbud til børn i alderen 7-14 år, som kæmper med udfordringer som overvægt, ensomhed og lavt selvværd. Det forventes, at 90 børn og 30 frivillige vil deltage i projektet.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Ønskeland
Støttet beløb
421.325 kr., år 2018
Delmål
Lev sundt

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har vist sig at være meget ressourcekrævende at vedhold børnenes lyst til at cykle, men en stor del af børnene fortsætter med at cykle. Børnenes fællesskab vedholdes gennem gensynsdage og andre aktiviteter. Vi har ligeledes været udfordret af corona. Projektet er godt forankret i Ønskeland, og vi er ved at skaffe midler til at fortsætte projektet med 30 nye børn i 2022.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Team Ønskeland er, med Trygfondens støtte, blevet en succes. I løbet af projektperioden har vi været i dialog med Trygfonden og har på grund af corona justeret lidt i antal deltagere. På sommerens hold 2021 deltog 29 børn. Projektet har gjort en kæmpe forskel for børn der stod udenfor fællesskabet. De har fået øget tro på egne evner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været udfordret af corona-nedlukninger, men udover at det i perioder har været svært at mødes, så synes vi at det har været de rigtige aktiviteter