Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt for flygtningefamilier i Nørager

4 H haver guldagergård

Om donationen

Lokalsamfundet i Nørager har etableret et projekt, der gennem landsbrugsarbejde skal fremme integrationen og dialogen mellem etniske danskere og flygtninge. Med det formål at integrere flygtninge bedre i lokalsamfundet har lokale stillet dele af deres jord og redskaber til rådighed for, at flygtningene kan dyrke jord fra marts til oktober med støtte fra de lokale. Flygtningene får alle de grøntsager, som de dyrker, og de får samtidig et større kendskab til dansk kultur. De foreløbige erfaringer viser succes med projektet, og 4H Guldagergård ønsker nu med denne donation at købe en skurvogn med toilet, så flygtningene kan få en kop kaffe i tørvejr, når de arbejder i marken i dårligt vejr.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
4 H haver guldagergård
Støttet beløb
30.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne er klar til at starte op med haverne igen i 2018. Vi prøver at kører haver i 12 måneder. De 11 måneder går godt. Vi kan stadig i december måned høste kål og porre, vi har lavet juleaktiviteter, såsom juledekorationer og juleklip, der er en lille gruppe der har gjort brug af dette. 8-9 stykker. De 12 måneder følger kalenderåret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i høj grad lykkedes med at nå succeskriterierne. Det har betydet meget at rammerne i år har været på plads, med skurvognen og ude i haven. Det har sammen med de tydelige krav og regler vi stiller op i haven, gjort at dem der kommer og bruger haven ved hvad de kan og må, samt glædes ved at være en del af det fællesskabet derude.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kan altid gøre noget andet! Vi føler at vi har fået mere end det vi havde forventet fra start.