Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt Fremtid og Fællesskab

Kirkens Korshær

Om donationen

Følelsen af ensomhed blandt børn og unge vokser. For at imødekomme problematikken ønsker Kirkens Korshær at åbne en ungdomsklub i Brønderslev for udsatte, ensomme børn og unge fra 10 til 18 år. I ungdomsklubbens trygge rammer kan de unge skabe meningsfulde fællesskaber gennem madlavning, lektiehjælp og rådgivende samtaler. Derudover vil der også være gratis besøg i idrætsklubber og foreninger. Donationen går til opstarten af ungdomsklubben. Efter tilskudsperiodens ophør ønsker Kirkens Korshærs Børne- og Familiearbejde at fortsætte driften. Med støtte fra TrygFonden etablerede Kirkens Korshær i Aalborg-Brønderslev i 2019 en afdeling med familiestøttende arbejde i Brønderslev, og de har nu et forankret tilbud, som sidste år havde over 1.000 besøg af udsatte børn, unge og voksne til aktiviteter som mødregrupper, cafe, fællesspisning, udflugter og bisidderstøtte.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
50.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børne- og ungdomsklubben er nu integreret som et blivende tilbud i Kirkens Korshærs Børne- og familiearbejde finansieret af interne midler samt lokale fonde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft succes med at opstarte en ungdomsklub for udsatte unge, der mødes hver tirsdag. Ingen af de børn og unge, der kommer hos os, er engagerede i andet foreningsliv eller deltager i kommunale tilbud og klubber i skoleregi. Vi erfarer at de unge er stabile i fremmøde og har mod på at deltage i mange forskellige fællesskabsunderstøttende aktiviteter på trods af sociale udfordringer, diagnoser osv.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har som andre været udfordret af corona og har i perioder haft brug for at lave om på planlagte aktiviteter. Vi måtte aflyse den planlagte til til København pga. coronasmitte og har til gengæld kørt "aktivitets-pakker" og andre hilsner samt tilbudt individuelle gåture med en voksen i coronatiden.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start