Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt netværksfamilier

Kerteminde kommune

Om donationen

Munkebo ligger i Kerteminde Kommune og rummer en del lejeboliger, som har tiltrukket børnefamilier fra andre kommuner. Der bor en stor gruppe af børn i alderen seks til 15 år af særligt udsatte forældre, som har svært ved at understøtte deres børns udvikling og opvækst. Kerteminde Kommune bruger netværksfamilier, som frivilligt tilbyder gode og stabile rammer for et eller flere børn, som til dagligt bor hjemme hos deres biologiske familier, samt at være rollemodeller i et særligt netværk sammen med de biologiske forældre. Ordningen bliver nu professionaliseret, så der ydes et vederlag med udgangspunkt i det antal dage, barnet opholder sig hos netværksfamilien, samt hvor meget netværksfamilien bruger af tid og ressourcer på at deltage i kommunens målrettede uddannelse. Netværksfamilien vil modtage vederlaget i en periode fra syv måneder til halvandet år. Herefter overgår netværksfamilien til at arbejde frivilligt i netværket i samarbejde med den biologiske familie og barnet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kerteminde kommune
Støttet beløb
500.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vi ikke har fritidsfamilier til de børn, som har behov for en sådan, har vi ikke haft mulighed for at forankre projektet. Vi har ikke lukket for tilbuddet, da vi fortsat får henvendelser fra fagfolk, som ønsker fritidsfamilier til nogle børn. Tilbuddet vil derfor fortsat have fokus på rekruttering af fritidsfamilier, inden vi kan etablerer forløb med børn.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Trods utallige og ihærdige forsøg er det ikke lykkes at rekruttere fritidsfamilier til projektet. I vedhæftede afrapportering fremgår det, hvordan vi har forsøgt at rekruttere fritidsfamilier, men uden held.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har forsøgt at udbrede kendskabet til projektet via skoler, dagtilbud, myndighedsområdet, PPR mv. Tillige forsøgt at rekruttere fritidsfamilier gennem ugeavis og facebook. Vurderingen er umiddelbart, at vi ikke kunne have gjort anderledes. Set i forhold til kommunernes store udfordringer med at rekruttere plejefamilier (der bliver lønnede), er det en svær opgave at få frivillige til at udføre kommunale ideer og indsatser uden noget særlig aflønning.