Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt - PWS beskæftigelse

Socialpædagogisk Center Næstved

Om donationen

Socialpædagogisk Center Næstved er kommunens botilbud til mennesker med funktionshæmning. Denne donation går til etablering af et sanserum målrettet kommunens borgere med Prader Willi Syndrom (PWS), der er kendetegnet ved at have et ekstremt højt stressniveau. Nervesystemet hos PWS-ramte er konstant under pres, og det nye sanserum skal derfor indrettes med det formål at få borgerne til at falde til ro og slappe af. Det sker med brug af bl.a. lys, lyd, kuglestole, kugledyne, sansegynge mm.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Socialpædagogisk Center Næstved
Støttet beløb
100.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På trods af nedlukningen omkring Corona, hvilket satte projektet lidt i stå, arbejder vi kontinuerligt med udviklingen af tilbuddet. Forankringen ~ set som grundlag for diagnose forståelse og specialpædagogisk indsats, har vi oplevet som værende meget succesfyldt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever dagligt at vi er lykkedes med at skabe et tilbud til denne sårbare gruppe mennesker ved at de både verbalt og mentalt udtrykker deres glæde ved at komme i huset. De sanse orienterede indkøb er i brug dagligt og anvendes af alle borgere. På trods af nogen borgere var lidt skeptiske og havde vanskeligt ved at forestille sig at eksempelvis en tyngdepude eller en musikpude kunne afhjælpe deres uro og stress ~ ja så oplever vi nu at de selv efterspørger at komme i sanserum.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi var ved ansøgning af fondsmidler allerede klar på hvilke tiltag det eventuelle bidrag skulle gå til.