Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt 'Skabertrang'

Foreningen Aftenskolen i Fountain House

Om donationen

Projekt ”Skabertrang” er et åbent kreativt værksted for psykisk sårbare i alderen 18-68 år i Københavnsområdet. Formålet er at skabe nye fysiske og sociale fællesskaber for at minimere ensomhed og psykiatriske indlæggelser. Deltagerne mødes i værkstedet hver uge og arbejder på deres værker, og der er et supplerende online forløb. Når projektet slutter, holdes en udstilling med udvalgte værker, og der udgives en kunstbog fra deltagerne i projektet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Aftenskolen i Fountain House
Støttet beløb
100.000 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores samarbejde med Den Sociale Blomsterhave er styrket og vi har nu kontakt til Center for Kunst og Mental Sundhed om et kommende samarbejde. Kunstbogen har vi ikke fået midler til. Der er deltagere fra Skabertrang, der gerne vil være frivillige på et blivende kreativt værksted og påtage sig både praktiske og administrative opgaver. Da der både har været lederskifte i Aftenskolen FH og omstruktureringer i hele Fountain House har vi ikke haft ressourcerne til at forankre Skabertrang.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet om et positivt kreativt fællesskab og at styrke målgruppens kreative udtryk og potentiale er blevet indfriet. 91 deltagere deltog i de fire forløb på ét år og der har været venteliste på at komme til. Vi deltog med en stor afsluttende udstilling 'Mellem-Rum' ved Copenhagen Photo festival i Den Sociale Blomsterhave på Bispebjerg hospital. Omtalen af udstilling 'Mellem-Rum' kom både i TV2 Lorry, Mediehuset Gloria og Cph Photo Festivals program. Skabertrang er endnu ikke forankret permanent.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kreative værksted og også facebook grupperne forbundet til hvert af de fire hold var en stor succes og åbnede en udbytterig kommunikation og deling af kreative værker. Fællesskaberne skabte synergi i både Aftenskolen Fountain House, Ungeskolen Fontana og Fountain House. Vi har endnu ikke opnået at inkorporer frivillighed og at Skabertrang fortsatte fra juni 2022. Det arbejder vi videre på nu, ved også at fokusere på Peer arbejde og en frivillig koordinator i en ny ansøgningsrunde.