Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt 'Skabertrang'

Foreningen Aftenskolen i Fountain House

Om donationen

Foreningen Aftenskolen hører til i Fountain Hose, som er et rehabiliteringstilbud til psykisk sårbare. Aftenskolen tilbyder undervisning og arrangementer, der opleves relevante, meningsfyldte og inkluderende og kan bidrage til at styrke den enkeltes trivsel og livskvalitet, kompetencer og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt i samfundslivet. Denne donation går til projektet ”Skabertrang”, der er et åbent kreativt værksted med i alt 14 workshops. Målgruppen er psykisk sårbare borgere, der er eller har været ramt af livskriser og psykisk sygdom, og formålet er at skabe nye sociale fællesskaber for at minimere ensomhed og undgå psykiatriske indlæggelser.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Aftenskolen i Fountain House
Støttet beløb
150.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores samarbejde med Den Sociale Blomsterhave er styrket og vi har nu kontakt til Center for Kunst og Mental Sundhed om et kommende samarbejde. Kunstbogen har vi ikke fået midler til. Der er deltagere fra Skabertrang, der gerne vil være frivillige på et blivende kreativt værksted og påtage sig både praktiske og administrative opgaver. Da der både har været lederskifte i Aftenskolen FH og omstruktureringer i hele Fountain House har vi ikke haft ressourcerne til at forankre Skabertrang.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet om et positivt kreativt fællesskab og at styrke målgruppens kreative udtryk og potentiale er blevet indfriet. 91 deltagere deltog i de fire forløb på ét år og der har været venteliste på at komme til. Vi deltog med en stor afsluttende udstilling 'Mellem-Rum' ved Copenhagen Photo festival i Den Sociale Blomsterhave på Bispebjerg hospital. Omtalen af udstilling 'Mellem-Rum' kom både i TV2 Lorry, Mediehuset Gloria og Cph Photo Festivals program. Skabertrang er endnu ikke forankret permanent.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kreative værksted og også facebook grupperne forbundet til hvert af de fire hold var en stor succes og åbnede en udbytterig kommunikation og deling af kreative værker. Fællesskaberne skabte synergi i både Aftenskolen Fountain House, Ungeskolen Fontana og Fountain House. Vi har endnu ikke opnået at inkorporer frivillighed og at Skabertrang fortsatte fra juni 2022. Det arbejder vi videre på nu, ved også at fokusere på Peer arbejde og en frivillig koordinator i en ny ansøgningsrunde.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle