Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt SMUKK

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Om donationen

En pilotundersøgelse foretaget af AFFORD i 2018 viste, at børn og unge i Tingbjerg bliver mødt af misforståelser blandt lærere, SSP-medarbejdere, forældre og elever på andre skoler. Mange, inkl. de unge selv, antog, at Tingbjergs unge var mere præget af risikoadfærd og mindre orienterede mod uddannelse end deres jævnaldrende i Brønshøj, men undersøgelsen viste, at de unge i Tingbjerg reelt ikke adskiller sig fra unge i Brønshøj. Denne donation skal bruges til en ny og udvidet undersøgelse af de faktiske forhold blandt eleverne på 4 skoler i udsatte boligområder i København, hvilke vil blive sammenholdt med antagelser blandt elever, forældre, lærere mv. på de fire skoler samt antagelser blandt de samme grupper på fire naboskoler. På baggrund af undersøgelsen vil der blive gennemført en række indsatser, som skal aflive myter og korrigere overdrevent negative forventninger både fra og til de unge. Målet med projektet er at reducere risikoadfærd og styrke livschancerne med hensyn til uddannelse og arbejde blandt unge i udsatte boligområder i København.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
Støttet beløb
1.480.064 kr., år 2019
Delmål
En chance i livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets resultater præsenteres af forskerne på en temadrøftelse som Børne- og Ungeudvalget i København skal have i marts 2023 om forventningsfattigdom og vil efterfølgende blive genstand for fremadrettede skolepolitiske drøftelser I forsommeren 2023 vil resultaterne blive præsenteret på ssp´s nationale årsmøde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev gennemført og klare tendenser blev konstateret. Corona-situationen vanskeliggjorde arbejdet med og klarhed over effekten af arbejdet med social pejling. resultaterne forventes at få indflydelse på fremadrettet kommunale indsatser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
En væsentlig del af "projektforstyrrelsen" er corona-situationen og det viste sig at det var svære at aktivere forældregruppen end antaget.