Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt Spisevenner

Thisted Kommune

Om donationen

Antallet af ældre, der klarer sig som hjemmeboende, er stigende. Selvom dette på mange områder er positivt, medfører det også, at der er en øget risiko for ensomhed. For at afhjælpe denne problemstilling arbejder Sundhed og Ældreafdelingen i Thisted Kommune med forebyggende hjemmebesøg med et fokus på mental sundhed. Projekt "Spisevenner" er et led i kommunens fokus på den mentale sundhed blandt ældre i kommunen. Projektet går ud på, at ensomme ældre skal mødes til spisning én gang om måneden på et af ældrecentrene. Projektet skal gennemføres i samarbejde med den frivillige organisation ’Ældre Hjælper Ældre’, som har mange års erfaring med besøgstjeneste. Donationen fra TrygFonden skal dække madudgifterne i projektets første år og halvdelen af udgifterne i andet år.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Thisted Kommune
Støttet beløb
20.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektperioden viser, at projektmodellen ikke alene giver ret stor chance for, at spisegrupperne videreføres efter projektperiodens udløb. Hvis fællesspisningerne blev tilknyttet andre aktiviteter eller et samlingssted, hvor også andre ældre deltog, ville det være en endnu bedre måde at forankre en fremtidig aktivitet, så de ældre ikke kun får noget ud af det i projektperioden - men også efterfølgende. Dette nødvendiggør selvfølgelig, at de ældre er mobile og har et helbred, der kan klare at komme udenfor på denne måde, hvilket ikke var tilfældet for alle deltagende. Det var oprindeligt også ønsket, at der skulle være et tilbud til de borgere, der ikke kommer så meget ud - og i dette tilfælde har borgerne ikke kunnet fortsætte eks. grundet et forringet helbred. Derudover har Ældre Hjælper Ældre desværre set sig nødsaget til at lukke foreningen i starten af 2018, og de vil forsøge at fortsætte tilbuddene om besøg gennem Ældre Sagen. Hvis en aftale mellem de to parter falder på plads, vil vi forsøge at snakke med Ældre Sagen for at høre, om de er interesserede i at etablere spisegrupper.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
7 ud af de i alt 8 grupper fortsatte projektforløbet igennem, hvoraf 3 af disse grupper har fortsat. Målet om at få de ældre til at fortsætte med fællesspisningen efterfølgende projektforløbet er derfor ikke helt opnået. De ældre var dog meget glade for fællesspisningerne, og der var i også initiativ til at mødes ved siden af, men grupperne har haft svært ved at fortsætte, efter de frivillige trak sig ud. Dette skyldes bl.a. dødsfald og ringere helbred, som har medført, at grupperne mistede medlemmer, og det var ikke så nemt at få fyldt grupperne op igen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever, at aktiviteter med mad som regel er populært, og det var heller ikke svært at få ældre med i starten. Så vi kunne godt gennemføre et projekt med spisning på et senere tidspunkt, men det kan være, at vi i så fald vil prøve med en anden projektmodel, hvor projektet forankres på en anden måde.