Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt Storebror/Storesøster

Børns Voksenvenner

Om donationen

Børns Voksenvenner er en landsdækkende forening, der siden 1990 har etableret venskaber mellem ressourcestærke voksne og udsatte børn. Årligt etableres cirka 250 nye venskaber på landsplan. Relationerne har en mentorlignende karakter, hvor barnet får støtte og rådgivning samt positive oplevelser i hverdagen. Denne donation går til at tilbyde udsatte og ensomme børn og unge på Fyn adgang til en ung voksen, der kan fungere som en ”storebror” eller ”storesøster”. Den frivillige ”søskende” vil støtte barnet i de udfordringer, som det oplever, hvilket eksempelvis kan være mobning, familieproblemer, mistrivsel, stress eller generelle bekymringer. Børnene og deres voksne storebrødre/storesøstre skal mødes to til fire gange om måneden, hvor de selv bestemmer aktiviteterne, og intentionen er, at barnet gennem venskabet udvikler sig og får mod på at deltage i lokale aktiviteter. Det er målsætningen at skabe 30 venskaber på Fyn i løbet af de næste tre år.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Børns Voksenvenner
Støttet beløb
500.000 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har, som tidligere beskrevet, været begrænset af en længere nedlukning. Det har gjort, at vi ikke er kommet så langt, som vi havde håbet. Dog er det positivt, at vi i projektets sidste fase, har skabt nye materialer, lavet opsøgende arbejde på uddannelsesinstitutioner o.lign. samt kørt målrettede kampagner på sociale medier, så indsatsen nu er mere velkendt på Fyn og vi har grundsten at bygge videre på ift. at forankre projektet i fremtiden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev fragmenteret, da nedlukning af foreningslivet i 2020 og 2021 satte projektet på pause i midten af perioden (som derfor blev forlænget et år). Det har kostet et tab i frivillige og børn på venteliste samt en udskiftning af vores frivillige matchere samt projektmedarbejderen. Dette har også ledt til et videnstab. De sidste to år af projektet er brugt på at matche børn og frivillige samt genopbygge kapaciteten, så vi kan fortsætte arbejdet og udbrede indsatsen i fremtiden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have systematiseret vores erfarings- og dataindsamling tidligt i projektet. Det havde forhindret tab af viden i forbindelse med medarbejderudskiftning og frivilliges afsked (uden mulighed for offboarding og overlevering grundet nedlukninger). Det er noget, vi kontinuerligt arbejder med og en læring, vi tager med videre ind i andre projekter.