Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt Tandfe

Plejecenter Herluf Trolle

Om donationen

Tand- og mundhygiejnen er dårlig hos mange ældre på plejecentre, hvilket kan skabe mange gener og komplikationer. Bl.a. kan dårlig mundhygiejne resultere i infektioner, hjertekarsygdomme, lungebetændelse og generelt nedsat immunforsvar. Dårlig tandstatus kan også medføre fejlernæring, ligesom skam over dårlig ånde eller en følelse af ikke at være præsentabel kan få den enkelte til at trække sig i sociale sammenhænge. Plejecentret Herluf Trolle har med stor succes gennemført et pilotprojekt med fokus på at forbedre de ældres tand- og mundhygiejne. Med denne donation vil plejecentret derfor nu udbrede metoden til 12 ud af Odense Kommunes 24 plejecentre. På hvert plejecenter bliver én medarbejder oplært som "tandfe", og plejepersonalet undervises i, hvordan de kan hjælpe de ældre til bedre mundhygiejne og gøre dem trygge i forhold til at modtage omsorgstandpleje. Sideløbende vil der blive udviklet materialer og metoder til både ældre i målgruppen og plejepersonalet. Effekten af indsatsen vil bl.a. blive evalueret med de øvrige 12 plejecentre i kommunen som kontrolgruppe. Er resultaterne gode, er målet at udbrede projektet til alle kommunens plejecentre og andre målgrupper.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Plejecenter Herluf Trolle
Støttet beløb
998.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektperioden er der blevet uddannet en Tandfe på hvert af de involverede plejecentre, som sørger for et fortsat fokus på mundhygiejne blandt personalet. Nu skal projektet og effekterne heraf evalueres internt for at se, hvordan de gode erfaringer kan udbredes til resten af kommunens plejecentre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Personalet har opnået en større viden om betydningen af god mundhygiejne. Personalet har udviklet sig fra blot at børste borgernes tænder til at blive mere bevidste om, hvad god mundhygiejne indebærer og hvordan det praktiseres. Dette er opnået gennem sparring med den uddannede tandfe, omsorgstandplejen og gennem egne erfaringer. Viden om at god mundhygiejne er forebyggende overfor bl.a. lungebetændelse er også ny viden for personalet. Personalet anvender de metoder, som de har lært gennem undervisningen i deres daglige arbejde med borgerne. Personalet udtaler, at implementeringen af Tandfeens virke især har en effekt over for borgere med demens, og hjælper personalet til at være kreative i tandplejen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne med fordel have været skarpere på at gennemføre projektet hurtigere. Projektet er blevet udskudt flere gange, hvilket bl.a. har gjort at effektmålingen er blevet besværliggjort. Ved at holde en skarpere tidsplan, kunne vi havde skaffet nogle bedre kvantitative data, som kunne vise hvor stor en effekt projektet reelt har.