Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt Ud Af Krigens Skygge

Redbarnet

Om donationen

Ud af Krigens Skygge er en indsats, der bruger natur og friluftsliv som rammer for at styrke børn og unge i traumatiserede flygtningefamilier. Børn og forældre er henvist af Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Vejle, og mindst en af forældrene har diagnosen PTSD. Familierne bliver en del af en frivilligdrevet familieoplevelsesklub, hvor flygtningefamilierne deltager i sociale aktiviteter med andre familier i lokalområdet. Sammen med familierne deltager godt 10 frivillige og en fagperson på endagsture og en sommerlejr årligt. Donationen dækker udgifter til afholdelse af en familielejr for familieoplevelsesklubben.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Redbarnet
Støttet beløb
50.000 kr., år 2020
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har eksisteret i seks år. Vi har et godt team af frivillige og samarbejder med ATT i Vejle med henblik på henvisning af nye familier til vores projekt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Situationen med Corona har forhindret de fleste aktiviteter særligt socialt samvær med familierne i 2020. Der blev holdt i alt 3 aktiviteter ud af de planlagte 8. samt sommerlejr. For at kompencere for manglende sociale samvær har vi løbende hold kontakt til familierne ved at donere legetøj, kreapakker og nødpakker nedluknings perioder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle de nævnte aktiviteter fremme trivsel og sociale færdigheder hos vores målgruppe.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende