Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt: Vi tror på dig

Foreningen Fundamentet

Om donationen

Denne donation skal gå til et projekt, der har til formål at hjælpe sårbare unge med at få en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Fundamentet er en forening, der arbejder for bedre vilkår for socialt udsatte i forskellige aldersgrupper. Dette projekt er en videreførelse af projektet ”Vi tror på dig”, som består af aktivitetsforløb til unge, der af forskellige årsager har det svært. Det kan være unge, der kæmper med misbrug, dårligt selvværd, angst, ensomhed eller andet. 70 unge bliver hvert år tilbudt et skræddersyet forløb, der består af forskellige aktiviteter, træning og terapisamtaler, som skal hjælpe de unge tættere på uddannelse eller beskæftigelse. De unges deltagelse i forløbet varierer mellem fire måneder og to år. Der er tilknyttet to terapeuter til projektet for at undgå ventetid for de unge.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Fundamentet
Støttet beløb
450.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores økonomi er stadig sund, men vi har ikke forankret os tre år frem (hvis vi skal forsætte på nuværende budget). Vi vil dog kunne videreføre Fundamentet til minimum 2021 som det er nu (men som sagt muligvis med en smule nedskæring). Næste skridt herfra er, at vi i 2020 gerne vil have en aftale på plads med Aarhus Kommune, hvor vi sådan set fortsætter med selv at bestemme hvem og hvordan vi hjælper, men hvor vi får midler for den effekt, vi skaber for borgere, der er på offentlig forsørgelse. Eller med andre ord; den besparelse, kommunen får ved, at vi får en ung i uddannelse/arbejde, får vi en del af.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i alt hjulpet 93 borgere i forløb i 2018. Det store antal skyldes blandt andet øget frivillighed og en optimering af vores ansattes tid således, at alle har ydet en mentorindsats. 63% af vores borgere i forløb er kommet i enten job, uddannelse eller praktik. Fraregnes praktik er tallet 45%, hvilket også må være det tal, vi skal måles på. Vi har sat 60% som vores succeskriterie - men vi må sige, at vi er meget stolte over, at 45% af vores borgere er kommet ind på et fremtidsbeskuende livsspor igen. I 2018 har vi udvidet vores store frivilliggruppe med yderligere 10 behandlere og en helt ny frivilliggruppe af sociale frivillige, der holder Fundamentet åbent i aftenstimerne (20 nye frivillige). I denne gruppe indgår i øjeblikket tre tidligere borgere, der nu er trådt ind i rollen som frivillig. Antallet af frivillige er i estimeret løbende antal, da frivillige kommer og går i løbet af et år. Herunder ses en oversigt over, hvad vores borgere mener, vi har hjulpet dem med (spørgeskema, 40 respondenter). - 42,5% mener, at vi har hjulpet dem med at håndtere depression • 70% mener, at vi har hjulpet dem med en forbedring af psykisk sårbarhed. • 15% mener, at vi har hjulpet dem med at få stillet en diagnose i det offentlige • 12,5% mener, vi har hjulpet dem med at komme ud af et misbrug • 20% mener, at vi har hjulpet dem noget af vejen i forhold til at stoppe et misbrug. • 12,5% mener, vi har hjulpet dem med at afvikle deres gæld. • 60% mener, at vi har hjulpet dem med at øge selvtillid og selvværd • 60% mener, vi har hjulpet dem med at øge deres tillid til andre • 70% mener, vi har hjulpet dem med at få et mere positivt livssyn • 50% mener, vi har hjulpet dem med at øge deres lyst til job og/eller uddannelse • 20% mener, at vi har hjulpet dem med deres boligsituation • 62,5% mener, vi har hjulpet dem med at få sat ord på tanker og følelser • 12,5% mener, vi har hjulpet dem med at genoptage kontakten med venner eller familie • 42,5% mener, vi har hjulpet dem med at få kendskab til andre relevante sociale indsatser • 67,5% mener, vi har hjulpet dem med at være i kontakt med kommunen • 42,5% mener, vi har hjulpet dem med at forbedre deres sociale netværk • 15% mener, vi har hjulpet dem med at genoptage kontakten til deres sagsbehandler Vi er stadig ved at forankre projektet, og er i disse dage ved at undersøge faste finansieringsmuligheder igennem samarbejde med Aarhus Kommune. Her er det vigtigt for os, at vi fastholder vores selvstændighed, hvorfor en almindelig anden aktørs-aftale ikke kommer på tale. Vi udarbejder stadig årligt en SROI-rapport i samarbejde med Lind Invest. Rapporten for 2018 er desværre ikke færdigarbejdet endnu.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet set ser vi, at det, vi gør, virker rigtig godt for mange. En af de udfordringer, vi har opdaget, og som vi her i 2019 har fokus på, er de borgere, der får en så tæt tilknytning til Fundamentet, at Fundamentet bliver et mål i sig selv. Vi opdagede det første gang, da en ung kvinde gav afslag på en praktikplads, da hun ikke ville kunne komme i Fundamentet, hvis hun skulle i praktik. Der måtte vi lige blinke to gange og få tænkt os godt om. Det har betydet, at vi i dag har et øget fokus på forventningsafstemning, så de unge er helt med på, at Fundamentet er en platform, de skal bruge for at finde tilbage på et positivt livsspor - at vi ikke i sig selv er et livsspor.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start