Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projektkoordinator

Muhabet Aarhus

Om donationen

Muhabet er et aktivitetssted for mennesker, som er psykisk syge og traumatiserede, og mange af brugerne er flygtninge og indvandrere. Muhabets mange aktiviteter er midlertidigt lukket ned pga. COVID-19, og derfor ønsker værestedet at udvikle aktiviteter, som kan gennemføres elektronisk, så brugerne kan bevare kontakten til hinanden. Donationen går til at ansætte en projektleder, der skal stå i spidsen for udvikling af nye tilbud. Ambitionen er, at de nye tilbud skal fortsætte, når værestedet igen kan åbne.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Muhabet Aarhus
Støttet beløb
147.490 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vha. et særligt fokus har vi gennemført en omlægning af Muhabets tilbud bl.a. udenfor, når vejret tillader og vi holder kontakt ved telefonopkald, når værestedet lukket eller som 'tryghedsopkald'. Endvidere har vi indført en praksis med flere individuelle besøg og aftaler i og udenfor Muhabet, samt et øget samarbejde med andre instanser omkring den enkelte. Vi har flere ideer til aktiviteter ude og i mindre grupper inde, som kan gennemføres, da der er åbnet mere op og de fleste er vaccineret

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet var at projektkoordinatoren skulle have et særlig fokus på, hvordan vi forsat kunne medvirke til at skabe en positiv forandring og understøtte vores gæsters mentale sundhed og følelse af at være en del af et aktivt fællesskab. Vi har løbende tilpasset aktiviteterne og udviklet nye, så vi fortsat har kunnet tilbyde kontakt og støtte hele perioden. Vi har udviklet nye ideer i samarbejde med de frivillige til fortsatte indsatser som vi vil afprøve efter ferien, når vi er flere frivillige.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den fortsatte corona-epidemi med lukning af samfundet og bekymringen for smitte satte en grænse for nogle af ideerne bl.a. flere udflugter og ture i naturen, men vi valgt at lytte til gæsterne, som foretrak det kendte i- og ved værestedet, og satte fokus på at mindske sygdomsrisiko og give tryghed. Videoopkald fungerede ikke, da Muhabets gæster ikke taget imod, enten var det for teknisk eller for privat og pga. blufærdighed ift. at vi skulle "se dem" i deres , måske ikke så rene og rydelige hjem

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle