Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Psykisk sårbare gravide

Rigshospitalet

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Rigshospitalet
Støttet beløb
2.364.408 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da projektet var færdig kom COVID-19 pandemien og derfor har det været svært a forankre det. Problemet er tillige, om effekten af projektet målt i kvantitative data vurderes at være tilstrækkelig høj til at opgaven skal løftes i svangresomsorgen. Værdien af de kvalitative udsagn var meget stor.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores projekt blev gennemført på meget tilfredsstillende vis og der blev publiceret fire videnskabelige artikler

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet sluttede når de gravide var i 29-34 graviditetsuge. Nogle gravide savnede at træne helt til fødslen. Vi ved dog ikke, om alle ville have trænet, hvis peridoen havde været længere.