Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Psykisk Sårbare Veteraner

Forsvarets Veterancenter

Om donationen

Denne donation går til et projekt for psykisk sårbare veteraner. Soldater udsendt i internationale militære missioner er i risiko for at få psykiske efterreaktioner i form af posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) og depression efter hjemkomst. Allerede under 2. verdenskrig har man forsøgt uden at held at udvikle screeningsredskaber til at forudsige, hvilke personer der psykisk har vanskeligheder ved at håndtere kamphandlinger. Nye studier peger imidlertid på, at datadrevne maskinlæringsmodeller kan give en retvisende forudsigelse af, hvem der er i høj risiko for at få psykiske efterreaktioner. Maskinlæringsmodeller kan integrere mange risikoindikatorer i store datasæt, og Veterancentrets Videncenter (VIC) har adgang til registerdata på 30.000 personer, som var udsendt i 1992-2015. Projektet skal undersøge, om man ved at bruge maskinlæringsmodeller på disse data, vil kunne få præcis og tidlig risikovurdering i forhold til udvikling af PTSD eller depression, forbrug af medicin mod psykiatriske lidelser og selvmordsforsøg efter hjemkomst fra mission. Forsvarets Veterancenter ønsker derfor at udvikle en maskinlæringsmodel, som kan bringes i anvendelse på nye hold af militært personel, som skal udsendes. Målet er at opnå en pålidelig, tidlig klassifikation af den enkelte soldat som psykisk sårbar eller ikke psykisk sårbar, som kan målrette Veterancentrets arbejde med at forebygge psykiske efterreaktioner og forbedre mulighederne for at iværksætte tidlig, individualiseret behandling af disse. Projektet er forankret ved Videncentret i Forsvarets Veterancenter, som er den organisation, der søger støtten. Projektet skal gennemføres i samarbejde med National Center for PTSD og VA Boston Healthcare System i USA.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Forsvarets Veterancenter
Støttet beløb
640.000 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er ved brug af en delmængde af data (spørgeskemadata) udviklet en algoritme som skal kunne estimere risiko for PTSD efter hjemkomst fra mission, som er under implementering i Veterancentret. Inden denne tages i brug skal der dog tages stilling til en række etiske og datasikkerhedsmæssige spørgsmål, og disse behandles af en arbejdsgruppe i Veterancentret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektet blev der udviklet maskinlæringsmodeller som gjorde det muligt på baggrund af tilgængelige data (spørgeskemadata/registerdata) med acceptabel sikkerhed at forudsige hvem der havde høj risiko for 1) Posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) 2) Psykiatrisk diagnose 3) Brug af psykiatrisk medicin efter hjemkomst fra mission blandt udsendte danske soldater. Da der var meget få data på dette var det ikke muligt at udvikle pålidelige modeller til forudsigelse af selvmord og selvmordsforsøg.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektgruppen var tilfreds med forløbet af projektet idet de planlagte delmål blev opfyldt (med undtagelse af analyserne vedrørende selvmordsforsøg/selvmord) på trods af vanskeligheder i lyset af corona-situationen. Umiddelbart var der ikke noget der kunne gøres anderledes.