Søg støtte

Søg

Selvevaluering

PsykologCare

KSA Aarhus

Om donationen

Kirkens Sociale Arbejde i Aarhus er et netværk af 14 kirker og kirkelige hjælpeorganisationer i Aarhus, som hjælper vanskeligt stillede borgere bl.a. gennem praktisk hjælp, uddeling af mad og ved at tilbyde et værested for hjemløse. Mange borgere kæmper med svære psykiske udfordringer og diagnoser, men har ikke adgang til den nødvendige terapi. PsykologCare, som denne donation går til, skal derfor være et tilbud om psykologsamtaler, der kan hjælpe borgerne til at klare hverdagen. Ambitionen er at have mindst 110 borgere i et forløb på to år, som kan forbedre deres psykiske tilstand. En gruppe kandidatstuderende fra Aarhus Universitet vil sammen med PsykologCares projektleder evaluere projektet for at kunne bidrage til at udvikle en best practice for PsykologCare.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
KSA Aarhus
Støttet beløb
778.865 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i forhandlinger med Blå Kors Danmark der muligvis ønsker at forankre projektet og sprede det ud til andre større byer i Danmark. Derudover overvejer projektleder + medarbejder at etablere en forening og dermed forankre projektet på frivillig basis og søge fondsmidler til opkvalificering og supervision.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Oprindeligt var målet at få 15 frivillige terapeuter og tilbyde terapi til 110 borgere. Vi fik hele 25 frivillige terapeuter og 152 borgere fik et forløb (nogle af borgerne fik op til 22 samtaler pga. behovet). Vi fik også 4 frivillige autoriserede psykologer der har givet gratis supervision + 2 frivillige tolke, der har tolket til arabiske dialekter. Phd Lennart Kiel har fulgt forløbene tæt og vi ser et statistisk signifikant fald i depression og angst.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke umiddelbart.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle