Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Psykologisk Korttidsrådgivning

Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro

Om donationen

Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro (PKR) er et gratis rådgivningstilbud for borgere, der har forskellige psykologisk-relaterede problemstillinger såsom misbrug, stress, selvmordstanker, traumer o.l. PKR indgik for nyligt et samarbejde med Settlementet, der er et kommunalt tilbud til socialt udsatte borgere i København. PRK tilbyder rådgivningsforløb til Settlementets brugere, hvorigennem PRK kommer ud til særligt udsatte personer, der ikke ellers ville søge hjælp selv. Brugernes mange problematikker og forskellige behov for hjælp sætter store krav til foreningens 16 frivillige rådgivere. Denne donation skal derfor gå til opkvalificering og supervisering af de frivillige rådgivere, så de bliver bedre i stand til at rådgive de udsatte borgere. På kurserne vil der være særligt fokus på rådgivning af misbrugere, da en stor del af Settlementets brugere har et misbrug. Donationen skal foruden kurser og supervision gå til sociale aktiviteter for at fastholde de frivillige og samtidig styrke sammenholdet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro
Støttet beløb
364.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har resulteret i fastholdelse af rådgivere, der har skabt en større kontinuitet og sammenhængskraft i foreningen. Det betyder at den akkumulerede vidensbase, både på skrift og blandt de rådgiverne, kan videregives til nye rådgivere og kræfter i foreningen. Samarbejdet mellem PKR og Settlementet er blevet stærkt og stabilt og vi forventer at fortsætte samarbejdet på lang sigt. Det øgede kompetenceniveau blandt rådgiverne kan medvirke til at sikre effekten af samtaler på længere sigt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer at projektets mål blev indfriet i en meget høj grad. Bevillingen gjorde det i perioden muligt for foreningen at forbedre vores rådgiveres kvalifikationer gennem kurser og supervision fra autoriserede psykologer. Det har forbedret fastholdelsen af frivillige. Denne stabilitet har sandsynligvis bidraget til at FIT-data viser signifikant bedre mental sundhed efter endt forløb. Forløbene har haft en effekt for både den brede brugergruppe og for særligt udsatte brugere fra Settlementet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet kunne med fordel have differentieret mere imellem borgere og Settlementetsborgere, da sidstenævnte var en markant tungere og mere udfordret målgruppe. Til et evalueringsseminar, blev der fra de frivilliges side også tilkendegivet, at de savnede et større fokus på samarbejdet mellem de rådgivningsmæssige makkerpar. Afslutningsvis var Settlementets lokaler indrettede som kontorer, så projektet kunne have anvendt mere terapiindrettede og indbydende lokaler til samtalerne.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle