Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Psykologisk støtte

Bevar Ukraine

Om donationen

Donationen går til at hjælpe ukrainske flygtninge i Danmark med at tilpasse sig det danske samfund og håndtere hverdagen. Ukrainere, der er kommet til Danmark efter at være flygtet fra krigen i hjemlandet, oplever kronisk stress og angst for deres land og deres nærmeste, som er efterladt i Ukraine. Samtidig skal de skabe et nyt liv i Danmark med nye regler, skikke og kultur, hvilket medfører usikkerhed og psykologiske udfordringer. Bevar Ukraine vil derfor give gratis psykologisk støtte til de over 26.000 ukrainere, der er flygtet fra Ukraine til Danmark efter at have mistet deres hjem, deres hverdag og for nogle også deres nærmeste. Indsatsen består af online og fysiske indsatser med psykologer, bl.a. en-til-en-sessioner, gruppesessioner og webinarer, som skal engagere ukrainerne og skabe en dialog og gensidig erfaringsudveksling. Bevar Ukraine drives primært af ukrainere i Danmark, og alle materialer er udarbejdet af professionelle psykologer fra Ukraine, som er flygtet til Danmark. Med indsatsen er håbet at hjælpe de ukrainske flygtninge i Danmark med at få et mere positivt syn på deres fremtid, udvikle sunde vaner, lindre angst og skabe et støttende fællesskab.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Bevar Ukraine
Støttet beløb
639.753 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Psykologerne lægger stor vægt på at ruste deltagerne med redskaber, som de kan anvende i fremtiden, når de står over for nye udfordringer. Disse redskaber har potentiale til at skabe varige og positive forandringer for den enkelte. En af deltagerne udtrykte i en anonym undersøgelse: "Jeg følte mig tryg, hørt, støttet og fik lavet en handlingsplan takket være arbejdet med psykologen." Derudover har vi en række webinarer med psykologer tilgængelige på FB, som vores målgruppe kan tilgå efter behov.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har været et vellykket pilotprojekt. Fra marts til okt 2023 har Bevar Ukraines team af 8 ukrainsktalende psykologer afholdt 1156 individuelle konsultationer (af de planlagte 1350), 82 gruppesessioner og nået omkring 400 ukrainske flygtninge i Danmark med gratis psykologstøtte. Derudover har psykologerne kørt en oplysningskampagne om mental sundhed på vores FB-side, som har over 2100følgere. Feedback fra målgruppen viser, at støtten har haft en positiv indvirkning og øget deres trivsel.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Adgang til psykologisk rådgivning og et fællesskab med fokus på mental sundhed har øget målgruppens trivsel i Danmark. De psykologiske tjenester, vi har etableret, har ikke kun hjulpet ukrainere med at håndtere de udfordringer, de står overfor efter at have forladt deres hjemland, men har også nedbrudt barrierer for at søge hjælp og åbnet op for ærlige samtaler om mental sundhed gennem vores informationsdeling på Facebook. Psykologerne har formået at opbygge tillid og skabe en tryg atmosfære.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle