Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Psykologisk Støtte

Bevar Ukraine

Om donationen

Foreningen Bevar Ukraine tilbyder gratis psykologisk støtte til ukrainere, der er flygtet fra krigen i hjemlandet til Danmark. Denne donation er en tillægsbevilling til indsatsen, der skal give en sårbar gruppe af mennesker bedre muligheder for at finde sig til rette, deltage og trives i det danske samfund.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Bevar Ukraine
Støttet beløb
234.000 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Psykologerne lægger stor vægt på at give redskaber, som man kan fortsætte med at bruge i fremtiden, når nye udfordringer opstår. Disse redskaber kan skabe en positiv og vedvarende forandring for den enkelte. Ukrainere i DK vil på sigt spille en vigtig rolle i genopbygningen af Ukraine. Det er derfor vigtigt, at deres erfaringer i Danmark styrker deres modstandsdygtighed, så de kan være en ressource senere, når krigen er ovre. Derudover at mental sundhed fortsat forbliver på dagsordenen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Adgang til psykologisk rådgivning og et fællesskab med fokus på mental sundhed har øget flygtninges trivsel i Danmark. De psykologiske tjenester, vi har etableret, har ikke kun hjulpet dem med at håndtere de udfordringer, de står overfor efter at have forladt deres hjemland, men har også nedbrudt barrierer for at søge hjælp og åbnet op for ærlige samtaler om mental sundhed. Psykologerne har formået at opbygge tillid og skabe en tryg atmosfære, hvor de føler sig hørt, forstået og støttet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
1) Ofte er mere langvarig støtte nødvendig for at tackle komplekse udfordringer, som flygtninge står over for. 3 konsultationer pr. person var ikke tilstrækkeligt, hvilket førte til en opjustering til 6 baseret på behov. 2) Stigmatisering forbliver en betydelig udfordring, da mange føler skam ved at tale åbent om mental sundhed. 3) Flere samarbejdspartnere fremadrettet 4) Ved at tilbyde flere forskellige tilbud når vi færre enkeltpersoner, da mange deltager i flere tilbud samtidig.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle