Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Psykoterapi af unge

Psykiatrien Region Sjælland

Om donationen

Borderline er en alvorlig mental sygdom, der gør, at man har ekstraordinært svært ved at indgå i stabile sociale relationer, herunder gennemføre en uddannelse og fastholde et arbejde. En person med borderline er præget af indre kaos, føler sig ofte rodløs og har et lav selvværd. Den grundlæggende forudsigelighed, som mennesker normalt har, mangler. Denne donation skal bruges til at undersøge, om en mentaliseringsbaseret terapi, der er veldokumenteret hos voksne, kan give bedre resultater hos unge patienter end det nuværende standardbehandlingstilbud. Projektet vil blive gennemført som et lodtrækningsforsøg, hvor den ene gruppe patienter vil modtage det sædvanlige behandlingstilbud, mens den anden gruppe vil gennemgå den nye behandlingsform.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrien Region Sjælland
Støttet beløb
3.773.391 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den eksperimentelle behandling krævede uddannelse af personalet således at behandlingen over 40 uger kunne forankres i klinikken. Det lykkedes at få terapeuterne uddannet og få projektet forankret i den kliniske virkelighed. Det var vanskeligt at få grupperne til at fungere i venteperioder, når nogen droppede ud af behandlingen og de skulle vente på at nye blev randomiseret til gruppebehandlingen lokalt, da der var 3 behandlingssteder (Roskilde, Holbæk, Næstved)

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forlængelse af at diagnosen Borderline Personlighedsforstyrrelse nu i højere grad er accepteret i børne- og ungdomspsykiatrien har vi afprøvet en fra voksenpsykiatrien kendt terapiform (mentaliseretbaseret psykoterapi) i gruppeform med unge suppleret med familiestøtte. Den viste sig ikke bedre end almindelig terapi, men gav mange erfaringer at bygge videre på i det kliniske. 2 afsluttede phd forløb og mange publiceret artikler i velanskrevne tidsskrifter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til at skabe bedre behandlingsresultat burde man i den eksperimentelle behandling (mentaliseringsbaseret terapi) have suppleret gruppebehandlingen med individuel behandling.