Søg støtte

Søg

Selvevaluering

PTSD Coach App på dansk

Aarhus Universitet

Om donationen

TrygFonden har givet støtte til en app, der skal hjælpe folk med PTSD (posttraumatisk stress syndrom) – en lidelse, som er karakteriseret ved angst, mareridt, irritabilitet og i visse tilfælde voldelig eller selvmordstruende adfærd. App’en stammer fra USA, hvor den er udviklet til at hjælpe hjemsendte soldater med PTSD. Fordelen ved app’en er, at den er lige ved hånden, når symptomerne melder sig og indeholder både råd og øvelser til selvhjælp og lindring samt konkret information om bl.a. hjælpemuligheder, adresser på organisationer og skadestuer. Man kan sidde hjemme med den, man behøver ikke fortælle andre om sine symptomer, men samtidig kan den give det afgørende skub til at komme videre og søge hjælp. App’en, der også kan bruges af politi, indsatspersonel, hjælpeorganisationer samt vold- og voldtægtsofre, skal nu oversættes til dansk og tilpasses danske forhold. TrygFonden har støttet projektet med 210.500 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
210.500 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som det fremgår af ovenstående, er app'en først netop her i de sidste dage af 2016 klar til at blive offentliggjort. "Markedsføring" forventes i de første måneder af 2017, og spørgsmålet kan derfor endnu ikke besvares. November 2017: Som nævnt blev markedsføringen sat i bero midt i 2017, indtil den tekniske fejl i android versionen blev udbedret. Markedsføringen skal nu genoptages.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
App'en er netop i november-december 2016 blevet klar i: "version 1.0". Den er afprøvet af en lille gruppe testpersoner, som overordnet har været meget tilfreds med både indhold og funktionalitet. De få skønhedsfejl, der blev fundet, er i disse dage ved at blive udbedrede (fx var der et sted anvendt lidt for store bogstaver). App'en kan således downloades af alle, men "markedsføring" er endnu ikke rullet ud. Planen er dels direkte henvendelse til grupper af veteraner, ved direkte foredrag og via deres facebook-grupper, og også udbredelse gennem samarbejde med Veterancenteret i Ringsted. App'en kan downloades til både iOS Apple og til Android Google: PTSD Coach DK. Status november 2017: I foråret 2017 skrev jeg en kort omtale/artikel til veteranernes blad Baretten. I sommeren 2017 blev app'en præsenteret i TV2 Østjylland, der også interviewede en tilfreds bruger (veteran). I august 2017 blev opdaget en lille teknisk fejl i Android versionen, og der blev derfor ikke taget aktivt skridt til medieomtale, før denne fejl var rettet. I oktober 2017 interviewet af journalistelev. Artiklen er dog endnu ikke offentliggjort. Medio november er app'en downloadet ca. 1000 gange, og disse doownloads er inden for de sidste 30 dage brugt aktivt af ca. 300 brugere. Teknisk er det ikke muligt at se, hvor mange gange hver enkelt bruger har anvendt app'en.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forud for bevillingen fra TrygFonden i november 2013 havde der været rimeligt grundige kontakter til de amerikanske udviklere, der havde givet tilladelse til en dansk bearbejdning og lovet at stille diverse kildekoder til rådighed. Forskellige IT-programmører, herunder IT-uddannelsen ved Aarhus Universitet, var kontaktet, og alle havde givet udtryk for, at opgaven var overskuelig rent programmerings-mæssigt. Fra bevillingen var modtaget og indtil sommeren 2014 blev der foretaget en oversættelse, og ikke mindst en kulturel bearbejdning af de større og mindre tekststykker, der er indeholdt i app'en. Der blev indsat oplysninger om, hvorledes man får hjælp i Danmark med links, telefonnumre osv., men da "skelettet", der var udleveret fra USA, var udstyret med den bearbejdede danske tekst i sommeren 2014, kunne samarbejdspartnerne i Californien pludselig ikke finde den kildekode, der var nødvendig for at få app'en til at fungere sammen med de amerikanske som planlagt. Nogenlunde samtidig, i sommeren 2014, var det aftalt med Julia Hoffman, der var leder af app-projekterne i USA, at jeg, sammen med studentermedhjælper, som planlagt, skulle besøge hende i februar 2015, for at tale om de sidste detaljer inden app'en blev frit tilgængelig. Flybilletter og hotel blev bestilt og betalt. Men stort set dagen efter ophørte kontakten til Julia Hoffman og hyppige forsøg via mail og telefon gav ikke resultat henover efteråret. Når man talte med medarbejdere i afdelingen fik man undvigende svar. Jeg besluttede derfor at kontakte direktøren for VA Palo Alto, Californien, Josef Ruzek, som jeg tidligere havde haft kontakt med, og han inviterede til et møde, når vi ankom i begyndelsen af februar. Under besøget blev det klart, at der var "et eller andet galt", som vi ikke skulle indvies i. Forklaringen var, at de eksterne IT-leverandører var forsvundet med kildekoden. Josef Ruzek anbefalede, at vi byggede den danske app op fra bunden. Sideløbende med vore anstrengelser havde Veterancenteret i Ringsted fået tilladelse til en dansk bearbejdning af en "søster-app", der henvender sig til familier og veteraner, og da søster-app'en havde haft samme udfordringer med kildekode, var man her begyndt samarbejde med en IT-programmør. Vi indgik så aftale om samarbejde med samme IT-programmør ud fra en betragtning om, at arbejdet for Veterancenteret allerede havde ført ham igennem en række tekniske udfordringer. Til gengæld hjalp vi så Veterancenteret med mere faglige formuleringer. Jeg har senere erfaret, at man også i Tyskland i efteråret 2014 løb ind i tilsvarende problemer. Med den nye IT-programmør blev det aftalt, at app'en skulle være funktionsklar 31. maj 2016, og med en for branchen åbenbart ikke ualmindelig forsinkelse, er app'en nu tilgængelig ultimo november 2016. Jeg mener ikke, at det var forudsigeligt, at den lovede kildekode ikke ville være tilgængelig i sommeren 2014, og jeg mener heller ikke, noget kunne være gjort anderledes. Medio november 2017: Ikke meget at tilføje til ovenstående, bortset fra at den oprindelige kontaktperson til Veterancentret i Ringsted har fået andet arbejde. Fællesskabet om markedsføringen af deres og vores app er derfor gået lidt i stå. Der skal herfra tages fornyet kontakt til Veterancentret i Ringsted.