Søg støtte

Søg

Selvevaluering

PUST

Selvhjælp Skanderborg

Om donationen

Børn, der lider af moderat til svær ADHD, er ofte i risiko for emotionelle og sociale problemer samt risiko for angst, depression og misbrug. Skanderborg Kommune vil med denne donation etablere et projekt kaldet PUST (Personlig Udvikling og Social Træning) til kommunens børn med ADHD. Børnene skal mødes i grupper af otte deltagere én gang om ugen over tolv uger. Grupperne ledes af frivillige, der uddannes som gruppeledere gennem et weekendkursus hos ADHD-foreningen. Målet med grupperne er at give børnene en større følelse af kontrol over eget liv og give dem mere sammenhæng i hverdagen.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Selvhjælp Skanderborg
Støttet beløb
48.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har spredt budskabet på alle kommunens folkeskoler og private skoler. Vi har udsendt nyhedsbreve til alle vores samarbejdespartner, herunder skolepsykologer, sundhedsplejerske .... alle med berøring til børn og unge med ADHD.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnene har udviklet sig enormt gennem de 12 uger projekt PUST har kørt. Der er opstået venskaber - alle har fået større selvtillid - alle har fået accept af at være som de er - alle er blevet bedre til at sætte ord på de svære følelser og oplevelser de har som barn med ADHD.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har endnu ikke fået armene ned af bare succes. Vi håber at kunne starte endnu en gruppe og vil helt klart gribe forløbet an på nøjagtig samme måde.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start