Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Råd om penge, jura og børn

SAVN - Børn og pårørende til indsatte

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal hjælpe pårørende til indsatte med de problemer, de står med, samt forældre til børn af indsatte med at tage bedst mulig vare på børnene. Når en person kommer i fængsel, efterlades de pårørende typisk med både praktiske og følelsesmæssige udfordringer. SAVN arbejder for at forbedre vilkårene for børn og andre pårørende til indsatte og bekæmpe den negative sociale arv hos børn af indsatte. Hvis man har fælles børn eller fælles bopæl, får fængslingen ofte store økonomiske og juridiske konsekvenser for de pårørende. Med donationen skal der etableres social, økonomisk og juridisk rådgivning til pårørende samt en børnefaglig rådgivning til varetægtsfængslede. Rådgivningen skal i pilotfasen på to år foregå i seks udvalgte arresthuse, og Café Exit samt Røde Kors indgår som samarbejdspartnere. Målet er, at mindst 500 pårørende får hjælp, og erfaringerne skal bruges til at udbrede tilbuddet, så endnu flere børnefamilier med indsatte familiemedlemmer får den nødvendige hjælp.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
SAVN - Børn og pårørende til indsatte
Støttet beløb
989.290 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Både den socialfaglige, den juridiske og den økonomiske rådgivning, samt rådgivningen af indsatte i fire arrester, skal fortsætte frem til 31.12. 2023. Der er gjort så gode og værdifulde erfaringer i projektperioden, bl.a. om de pårørendes behov for en alsidig rådgivning, at foreningen har valgt at videreføre aktiviteterne for egne midler - i 9 mdr. Der er allerede søgt flere fonde og puljer, om midler til en fortsættelse. Kriminalforsorgens Civilsamfundspulje er desværre blevet forsinket.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kortsigtede mål: Der blev givet 520 rådgivninger om socialfaglige, juridiske eller økonomiske problemstillinger, men under 20 rådgivninger af varetægtsfængslede. Langsigtede mål:1)Projektet gav ny, detaljeret indsigt både i de pårørendes og de indsattes ønsker om rådgivning, og SAVN blev styrket som interessevaretager.2) + 3) Fik afprøver og udviklet flere organisatoriske set-ups, samt erfaringer med rekruttering og fastholdelse af frivillige. 4) Samarbejdet med Kriminalforsorgen var vanskeligt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
SAVN havde undervurderet, hvor vanskeligt det var at rekruttere kvalificerede frivillige og ikke mindst fastholde dem, når der ikke var flere varetægtsfængslede der ønskede rådgivning. De frivillige skulle være inddraget mere i processen undervejs. SAVN undervurderede også betydningen af kriminalforsorgens personalemangel, som bl.a. affødte at de indsatte ikke blev informeret tilstrækkeligt om tilbuddet. Mange indsatte var også mere kriseramte end forventet. Se også vedhæftede evaluering.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle