Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Red Barnet sommerlejr

Red Barnet Randers

Om donationen

Randers er en by med mange belastede familier og dermed mange udsatte børn. Red Barnet har derfor etableret en familieoplevelsesklub i byen, som giver medlemsfamilierne gratis oplevelser og mulighed for at møde andre familier. Der er altid venteliste til klubben, så behovet er stort. En af aktiviteterne er den årlige sommerlejr, som giver familierne nogle glade ferieminder og sikrer et positivt fællesskab med gode kammerater. Med donationen kan Red Barnet invitere nye familier med på sommerlejr i 2020.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Randers
Støttet beløb
10.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg tør ikke skrive 10, for vi kan jo ikke vide, om næste års lejr vil have samme fantastiske sammensætning af frivillige. Inspiration og nye idéer bliver jo år for år sammenkoblet med gammel prøvet praksis. Forankringen ligger i kernen af frivillige, der går igen, men også i nedskreven praksis, summen af idéer år for år. Her hjælper familierne også med: "Gamle" hjælper nye med "Vi plejer!", så vi kan høre, at gode vaner huskes! Økonomisk: 2 fonde har nu lovet, at vi må vende tilbage næste år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle lejrens deltagere, både voksne og børn i familierne og alle de frivillige, har skrevet og takket hinanden, fordi "Vi har aldrig snakket så godt sammen på kryds og tværs!" skrev en mor! Og de andre "likede" prompte. Vi var kede af vejret for lejren, men lejrdeltagerne sagde, at det havde de slet ikke tid til at tænke på. Vi synes, at lejren var lige lovlig dyr, men alle børnene er allerede ved at tigge om, at det SKAL være samme lejr næste år! - og bare, bare de samme frivillige kan igen!

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
ALT fungerede bare perfekt. I følge både familier og de frivillige var selv det halvdårlige vejr bare godt, for så var alle mere villige til at løse opgaver og lege. Vi havde i år købt masser af solide ting til udelege (vikingespil etc.), som var meget populære. Der dukkede uventet frivillige op fra København, som lavede en "rescue-dag", hvor alle ungerne fik lært en masse om førstehjælp på en hyggelig og sjov måde. Turen ud blev aflyst (Corona), og alle syntes, det var OK og gav dejligt ro på.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start