Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Red Barnet Sommerlejr

Red Barnet Esbjerg- Ribe

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Esbjerg- Ribe
Støttet beløb
63.200 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På flere måde der blev skabt bånd imellem familierne og særligt børnene imellem. Det gav samtidigt også muligheden for de frivillige at være sammen med hinanden på og i særligt grad til deltagende, når de møder dem igen i vores klubber udenfor vil være med et tættere bånd og stærkere relation

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde fornøjelsen af at give familier og børn, nogle gode sommerminder. Der blev skabt relationer imellem og skabt en forankring imellem dem. Projektet havde ikke været muligt uden samarbejde med trygfonden, hvilket grundlagde muligheden for at fokusere på kerneopgaven og være skabe en fantastisk ramme for både de frivillige og familierne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er altid noget at gøre anderledes, men ud fra tilbagemeldinger i de enkeltes deltageres besvarelses ramte vi plet. Det er altid udfordrende med stor aldersforskel imellem børnene og lave målrettet aktiviteter til de forskellige aldersgrupper. Der var også aktiviteter vi stoppede og ændrede undervejs for at tilpasse programmet bedst muligt

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start