Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Redskaber til ny sorgdiagnose

Aarhus Universitet

Om donationen

Donationen går til udvikling af et spørgeskema og et klinisk interview, der kan fastlægge, hvorvidt en sorgramt person har en vedvarende sorglidelse efter WHO’s nyeste definition. Omtrent 10 procent af dem, der mister en af deres nære, har svært ved at slippe væk fra sorgen. Disse mennesker kan have en såkaldt vedvarende sorglidelse. Udover en vedvarende længsel efter afdøde er lidelsen kendetegnet af en række symptomer som forvirring over ens rolle i livet, reduceret selvoplevelse, manglende tillid til andre, en oplevelse af, at livet er meningsløst m.m. I projektet udvikles og valideres en skala til selvrapportering af vedvarende sorglidelse. Dernæst udvikles og valideres et klinisk interview til opsporing af lidelsen. Endelig skal den selvrapporterede skala sammenlignes med kliniske interview for at gøre skalaen mere brugbar til at diagnosticere patienter i praksis.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
904.645 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets mål var at udvikle og validere psykologisk screening og klinisk interview til at opspore forlænget sorglidelse. Det er vi kommet godt i mål med. Vi har en tæt kontakt til Det Nationale Sorgcenter, som vil anvende Aarhus PGDskala og Aarhus PGDinterview i deres fremtidige projekter. Skalaen gøres tilgængelig fra vores hjemmeside når valideringsartiklen er offentliggjort. Vi har lavet en hjemmeside (PGDinterview.com) hvor træningsforløb og videoer er gratis tilgængelig for fagfolk.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nået vores mål og udviklet og valideret både spørgeskema og diagnostisk interview til at hhv screene for og diagnosticere forlænget sorglidelse (prolonged grief disorder). Valideringsartiklen om skalaen (Aarhus PGDskala) er i review i et godt tidsskrift Artiklen om interviewet (Aarhus PGDinterview) er under udarbejdelse. Flere artikler er i støbeskeen på projektets data. Vi har endvidere deltaget i flere konferencer med oplæg om vores fund.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Covid skete under projektets afvikling, hvilket har forsinket dataindsamlingen. Bortset fra dette er der tale om et projekt der er gået efter planen på mange niveauer. Skulle vi starte forfra ville vi nok lægge en større del af vægten på, at formidle de metoder vi har udviklet til relevante professionelle. Det ville betyder en længere projektperiode og en større bevilling, men ville klart være en fordel for både projekt og den faglige anvendelighed af vores fund.