Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Regnbuelejren

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Ungdommens Røde Kors afholder hvert år ferielejr for børn fra udsatte familier. Denne donation går til udflugter og aktiviteter for de ca. 70 børn i alderen 7-13 år, som deltager på ferielejren i Haarby i 2019. Fælles for børnene er, at de har brug for et ophold væk fra hjemmet, hvad end årsagen er familieproblemer, trivselsproblemer, diagnoser eller manglende sommerferie-aktiviteter grundet få økonomiske ressourcer. Lejren vil indeholde en masse forskellige aktiviteter for børnene, heriblandt opgaveløb, ansigtsmaling, bondegårdstur og hobbyværksted. TrygFonden har støttet Regnbuelejren regelmæssigt siden 2011.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
30.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi afholder lejren igen næste år og arbejder videre på samme måde som i år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet projektets form, kan det være svært for os at vide hvorvidt vores ferielejr har givet børnene øget mulighed for at deltage i fællesskaber derhjemme. På årets lejr oplevede vi børn som voksede og strålede gennem de aktiviteter og fællesskaber vi faciliterede.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede meget stor succes med vores aktiviteter i år. Vi havde tilføjet en øget valgfrihed for børnene, så der altid foregik sideløbende aktiviteter. Børnene kunne derfor meget af tiden selv vælge, hvad de ville deltage i og sammen med hvem. Vi var meget overraskede over, hvor nemt denne nye struktur blev naturlig på lejren og hvor meget børnene profiterede heraf. En enkel ting vi kunne have været bedre til, var i højere grad at understøtte de børn, som har svært ved selv at tage initiativ til leg og venskaber.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start