Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Regnbuelejren (URK)

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Regnbuelejren er en ferielejr arrangeret af Ungdommens Røde Kors for 70 socialt udsatte børn i alderen 7-13 år. Lejren indeholder en masse positive og anderledes aktiviteter, hvor børnene har plads til at være sig selv og slappe af. Lejrens aktiviteter er blandt andet opgaveløb, hobbyværksted, natløb, spil og guldgraverdag. Røde Kors dækker de faste omkostninger til lejren, og denne donation skal således gå til aktiviteter og eventuelt en udflugt under ferielejren.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
30.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lejren kører nu med et fint regnskab, hvor vi igennem et par år, har opbygget en egenkapital, som sikrer uforudsete udgifter. Derudover evaluerer vi hvert år lejren meget grundigt, sådan så vi næste år bygger videre på de gode ting. Der sker hele tiden forbedringer, men samtidig er hver lejr også forskellig, afhængig af de børn vi har med og hjælpergruppen. Men vi er virkelig kommet langt, også ift. opbygning af et godt forhold til de indstillere fra kommuner og lokale røde kors-afdelinger, som sender børn afsted.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På årets Regnbuelejr (2016) havde vi tilmeldt 72 børn fra en række kommuner på Fyn samt Langeland og Esbjerg, hvoraf 67 børn dukkede op og var med hele ugen. 35 hjælpere, et køkkenhold og en lejrledelse sørgede for, at børnene havde en fantastisk uge, med en række forskellige aktiviteter på lejren, en hike for de store, en tur i svømmehallen og ikke mindst en uforglemmelig tur til Legoland. Efterfølgende har jeg som koordinator talt med nogen af forældrene mhp. at få deres børn med på vinterferielejr til vinter. I den forbindelse fortalte en mor, at hendes dreng på 13 år havde grædt i to dage, efter at han kom hjem, fordi det bare havde været sådan en god lejr, og vi havde gjort så stort indtryk på ham. Moren var også lige ved at græde selv, da jeg talte med hende, fordi det betød så meget for hende. Jeg talte også med en anden mor til en pige på 12, som vi har haft med i en række år, men jeg fik ikke lov til at tale med moren så længe, fordi pigen stod i baggrunden og insisterede på at tale med mig. Hun ville bare lige spørge, om vi ikke godt kan udvide næste års lejr til at være to uger, for det gik alt for stærkt i år. Jeg synes, at sådanne kommentarer siger meget mere om, hvilken forskel vi gør for børnene, end en lang fortælling fra mig. I år har vi under lejren, på vores hjemmeside, hver dag skrevet et blogindlæg om dagens begivenheder samt et par billeder, så forældrene kunne følge med. Det finder I her: www.regnbuelejren.dk

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vores målgruppe er børn i alderen 7 til 13 år, er vi hvert år udfordret på at lave aktiviteter der formår at fange både dem på 7 og dem på 13. Derfor gør vi meget ud af at tilbyde alternativer, og prøve at differentiere aktiviteterne, men det er svært. Det er dog en opmærksomhed vi har hvert år, og vi prøver hele tiden på at gøre det bedre. Det er især de ældste børn som er ved at blive teenagere, der er svære at aktivere. Derfor pusler vi med en ide om, at invitere nogen af de ældste børn med et par timer på vores forweekend næste år, for at inddrage dem i planlægningen af næste års lejr.