Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Regnbuelejren, URK

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Regnbuelejren er en ferielejr iværksat af Ungdommens Røde Kors for 70 socialt udsatte børn i alderen 7-13 år. Lejren indeholder en masse positive og anderledes aktiviteter for børnene såsom opgaveløb, OL-dag, overlevelsesture og spil. Røde Kors dækker de faste omkostninger til lejren, og denne donation skal således gå til aktiviteter og eventuelt en udflugt under ferielejren. TrygFonden har fem gange tidligere støttet regnbuelejren - senest i 2016.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
30.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring er altid svært for en ferielejr, da ikke alle børn er gengangere, men de børn som kommer tilbage år efter år, ser vi en stor forandring i. Og at ferielejr hjælper dem på rette vej. Gennerelt mener vi også at ferielejr hjælper en stor gruppe børn, hvilket er til generel gavn for samfundet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I løbet af dette års lejr lavede vi mange sjove aktiviter, af varierende indhold, således at alle børnene oplevelse, at der var aktiviteter som de fandt sjove. Dermed har de opnået positive oplevelser. På lang sigt har de oplevelser og venskaber, som børnene har fået i løbet af lejren, givet dem større tro på dem selv og forbedret deres sociale kompetencer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvert år lærer vi af de aktiviteterne vi laver. Nogle vil altid fungere bedre end andre, men vi forsøger hvert år at favne hele børne gruppen, således at der er aktiviteter for alle. Men alt i alt mener vi at både børn og voksne har fået positive oplevelser ud af lejren. Vi mener at vi har en vellykket overordnet ramme, men forsøger altid at blive bedre til at rumme alle børn.