Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Regnbuelejren, URK

Regnbuelejren, Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Ungdommens Røde Kors vil med donationen gennemføre en uges ferielejr på Musikefterskolen i Humble for 70 børn fra udsatte familier med forskellige trivsels- og familieproblemer. Lejren vil have fokus på forskellige kreative aktiviteter, lege og positive oplevelser på børnenes præmisser, da børnene selv kan til- og fravælge de aktiviteter, som frivilliggruppen på forhånd har forberedt. De faste udgifter dækkes af Dansk Røde Kors og kommunerne, mens denne donation går til aktiviteter for børnene. TrygFonden har støttet Regnbuelejren regelmæssigt siden 2011.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Regnbuelejren, Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
30.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring er altid svært for en ferielejr, da ikke alle børn er gengangere, men de børn som kommer tilbage år efter år, ser vi en stor forandring i. Og at ferielejr hjælper dem på rette vej. Generelt mener vi også at ferielejr hjælper en stor gruppe børn, hvilket er til generel gavn for samfundet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I løbet af dette års lejr lavede vi mange sjove aktiviter, af varierende indhold, således at alle børnene oplevede aktivteter der passede til deres temperament. På lang sigt har de oplevelser og venskaber, som børnene har fået i løbet af lejren, givet dem større tro på dem selv og forbedret deres sociale kompetencer. Et barn fortalte, at hun havde fået en veninde på sidste års lejr, som hun havde holdt kontakten med over SoMe hele året, og hun havde glædet sig helt vildt til at skulle se hende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvert år lærer vi af de aktiviteterne vi laver. Nogle vil altid fungere bedre end andre, men vi forsøger hvert år at favne hele børne gruppen, således at der er aktiviteter for alle både af de mere rolige aktiviteter og dem som giver sved på panden. Alt i alt mener vi at både børn og voksne har fået positive oplevelser ud af lejren. Vi mener, at vi har en vellykket overordnet ramme, men forsøger altid at blive bedre til at rumme alle børn.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start