Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Rekruttering og fastholdelse

Café Parasollen

Om donationen

Café Parasollen er et værested for sårbare borgere med psykiske og fysiske problemstillinger, ensomhed og misbrug. Besparelser har medført, at antallet af ansatte er blevet beskåret, hvorfor caféens frivillige har fået en mere central rolle. Grundet borgernes sårbarhed er det nødvendigt, at de frivillige får undervisning så de kan varetage opgaven. Derfor arrangerer Parasollen årligt en studiedag med besøg i fire andre sociale caféer samt møder, hvor hverdagen i caféen drøftes. Ydermere afholdes der hvert år en koloni for de frivillige og caféens gæster. Formålet med denne er – foruden et fagligt indhold for frivilliggruppen – at danne relationer på kryds og tværs mellem gæster og frivillige. TrygFonden har flere gange tidligere støttet Café Parasollen. Denne donation skal gå til aktiviteter for de frivillige.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Café Parasollen
Støttet beløb
29.175 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er i høj grad lykkedes at forankre projektet, idet de selvledende teams fungerer godt, gamle frivillige fastholdes og nye rekrutteres. De frivillige trives og formår at skabe trivsel for gæsterne. Årsagen til kun at give et 7-tal er, at tilsvarende aktiviteter vil kræve tilgang af nye ressourcer, idet disse ikke er en del af Café Parasollens budget og at der er en kontinuerlig tilgang af frivillige og gæster, som gerne skal inkluderes i caféens kultur og tilbud.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet blev i høj grad indfriet, idet de nævnte aktiviteter er gennemført, de frivillige fungerer i selvledende teams, kun en enkelt frivillig er stoppet p.g.a. sygdom og flere frivillige er kommet til. Ved netop afholdte FrivilligUdviklingsSamtaler (FUS) udtrykker de frivillige glæde og tilfredshed ved at være frivillig i Café Parasollen og de føler sig kompetente til at løfte opgaverne. De frivillige trives og skaber trivsel for caféens gæster.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne ganske givet have valgt andre aktiviteter, som også ville opnå et tilsvarende godt resultat. Dog er de valgte aktiviteter vigtige, da genkendelighed og tryghed er i høj kurs blandt målgruppen, og de er en del af Café Parasollens traditioner. Vi vil rigtig gerne udvikle på kolonien i Fristedet Skæring, idet kun halvdelen af deltagerne overnatter. Derfor har vi valgt, at gribe en evt. koloni i 2016 mere håndholdt an, bl.a. mht transport, hvor vi vil hente og bringe.