Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Rekruttering og fastholdelse

Kvisten

Om donationen

Kvisten er en forening, der laver frivilligt, socialt arbejde i form af terapi og rådgivning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kvisten har gode erfaringer med at hjælpe både kvinder og mænd i arbejde, uddannelse og ind i sociale fællesskaber, men der er i øjeblikket lang venteliste til at få hjælp. Donationen går til at udvikle en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for de frivillige terapeuter, så flere voksne med senfølger efter seksuelle overgreb kan få hjælp.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Kvisten
Støttet beløb
1.471.690 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har givet Kvisten et godt grundlag for at videreudvikle vores aktiviteter, herunder tilbud til målgruppen, rekruttering af flere frivillige og frivilligpleje af de nuværende frivillige, alt sammen med det formål at kunne hjælpe endnu flere voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, de har været udsat for i barn- eller ungdommen. Kvisten har fortsat en blandet finansiering, der gør det muligt at fastholde psykoterapeutisk behandling og rådgivning af målgruppen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektperioden er alle målene blevet indfriet: 1) Kvisten har rekrutteret 12 frivillige, hvilket var målsætningen. 2) I efterår/vinter 2021 gennemførte Kvisten en frivilligundersøgelse. I første halvdel af 2022 blev Kvistens rekrutterings- og fastholdelsesstrategi udviklet. 3) Kvisten har haft 227 borgere i terapi. 4) Start- og slutevalueringer viser for brugerne i Region Midtjylland, at Kvistens behandlingsforløb har mindsket deres senfølger med gennemsnitligt 26 %.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter har virket, hvilket har betydet, at vores mål er opfyldt.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle