Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ren snak

TUBA Danmark

Om donationen

TUBA har siden 1997 hjulpet børn og unge fra alkoholmisbrugsfamilier. Organisationen oplever stigende efterspørgsel på rådgivning og har i øjeblikket 1.200 børn og unge på venteliste. Erfaringerne viser, at de unge har stor gavn af at dele følelser, tanker og oplevelser med ligesindede. Med denne donation vil TUBA derfor oprette en samtalegruppe i Sønderborg, så ventetiden kan nedbringes. Gruppen vil blive ledet af psykologer og skal køre i ét år. To tilsvarende projekter med samtalegrupper i henholdsvis Aalborg og Næstved har også fået støtte.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
TUBA Danmark
Støttet beløb
98.963 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har et tæt samarbejde med kommunerne og arbejder hele tiden på at udvide og forbedre TUBAs tilbud til unge med forældre, der er afhængige af alkohol eller stoffer. I de senere år har TUBA vokset sig endnu større, og vi har nu 27 afdelinger fordelt over hele landet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ved slutevalueringen af gruppeforløbet svarede 100 procent, at de havde opnået et bedre forhold til sig selv som følge af terapien i TUBA og at de i nogen grad var blevet bedre til at håndtere de problemer, de står med som en konsekvens af opvæksten med en alkoholafhængig forælder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi arbejder løbende med at forbedre vores terapi og rådgivning.