Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Resocialisering af indsatte

Fangekoret

Om donationen

Donationen går til resocialisering af indsatte i danske fængsler. Projektet anvender musik, sang og kreativitet til at give indsatte et tilbud, som kan få en livsforvandlende betydning for dem. De bliver en del af et forpligtende fællesskab og opbygger relationer og netværk til miljøer, som kan hjælpe dem til at leve et liv uden kriminalitet. Projektet bygger videre på 23 års erfaring og praksis, hvor de indsatte har sunget i Fangekoret. Fangekoret er en selvstændig forening i Kriminalforsorgen og Cafe Exit.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Fangekoret
Støttet beløb
1.085.937 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har opnået et solidt fundament i Cafe Exit, som vil hjælpe med økonomisk støtte til sekretærhjælp fremadrettet. Kriminalforsorgen har fået tildelt nye midler til resocialiserende arbejde og vi har kontakt med fordelingsudvalget, som har tilkendegivet at de gerne vil støtte arbejdet. Vi har fået tilknyttet en stor skare af frivillige, som løfter med og tager del i arbejdet på alle områder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Coronaen har tydeliggjort hvad det er, som projekt "Fangekor" betyder for deltagerne. De har savnet fællesskabet omkring sangen og at høre til et sted. Til trods for 2 års coronaudfordringer har vi nået de mål, som vi satte os og oplevet at nye relationer er opstået og at mange x-indsatte har fået et nyt netværk udenfor murene. Vi har formået at engagere, motivere og fastholde deltagerne og der er kommet mange nye til.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej! Vi har justeret aktiviteterne ud fra hvad der har været muligt i forhold til corona. I princippet har kun få af de planlagte aktiviteter kunne gennemføres, men vi har været kreative og fundet nye veje hele tiden og ånder nu lettet op over at det er lykkedes at fastholde folk, engagere nye og på alle måder have udvidet aktiviteter, deltagere og geografi.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle