Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Resocialisering via højtider

Foreningen Café Exit

Om donationen

Café Exit er en forening, der i de seneste 11 år har støttet indsatte og tidligere indsatte i overgangen fra fængslet til samfundet, bl.a. med at finde bolig, få styr på økonomien og skabe et socialt netværk. Hovedparten af nuværende og tidligere indsatte har dårlige minder forbundet med jul og andre højtider, da mange har mistet kontakten til deres familier. Donationen går til at skabe gode oplevelser ved de traditionsfyldte højtider for at mindske ensomhedsfølelsen hos de tidligere kriminelle. Indsatsen er en del af den samlede resocialiseringsproces, som deltagerne er i færd med, og supplerer dermed foreningens eksisterende aktiviteter. Sammenlagt forventes 300-400 tidligere indsatte og op til 40 frivillige at tage del i projektet i løbet af de næste to år, der bl.a. omhandler højtider som fastelavn, påske, Sankt Hans og jul.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Café Exit
Støttet beløb
380.262 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På grund af Coronanedlukningerne har det været yderst vanskeligt at udføre almindelig socialt arbejde. Vores kontakt til de indsatte og de løsladte har været minimal og derfor svært at forankre. Der er tilfælde, hvor de indsatte har fastholdt en relation til os på trods af nedlukninger. Dog er konklusionen at den gode sociale indsats er betinget af muligheden for at mødes ansigt til ansigt

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er tydeligt mærket af, at vilkårene i anden halvdel af projektet var betinget af Coronanedlukningerne. I 2019 og første kvartal af 2020 udvikledes samarbejdet om projektet med Kriminalforsorgen og der var stor velvilje til at de frivillige kunne afholde højtidsaktiviteter. I 2019 havde vi i alt 592 deltagere til aktiviteterne. Corona har bevirket at vi ikke kunne afholde aktiviteter fysisk i 12 ud af de sidste 14 mdr. I stedet har vi sendt pakker til i alt 1291 indsatte og ansatte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I det år vi havde mulighed for at afholde fysiske aktiviteter i fængslerne, fik vi meget positivt feedback fra de indsatte. Én af de vigtigste ting vi lærte gennem projektet var, hvor vigtige netop denne type aktiviteter er for de indsatte og at det især er vigtigt at de afholdes i besøgstiden, så de indsatte kan deltage i aktiviteterne med deres partner og børn. Derfor har vi udviklet et endnu tættere samarbejde med fængslernes børneansvarlige

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle