Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Respektkampagnen - virker den?

Syddansk Universitet

Om donationen

Donationen går til at evaluere Foreningen Alkohol & Samfunds og TrygFondens årlige kampagne, som har til formål at øge kendskabet til mulighederne for behandling af alkoholproblemer. Det skønnes, at én ud af 25 voksne dansker er regulært afhængig af alkohol, men heraf er kun cirka hver tiende i behandling. Tæller man storforbrugere med, er det omkring hver tiende af alle voksne danskere, der har et alkoholproblem. Det er stadig tabubelagt at søge hjælp for alkoholmisbrug, og mange kender ikke til kommunernes behandlingstilbud. Evalueringen skal derfor afdække kampagnens effekt bl.a. i forhold til at øge kendskabet til behandling, motivation til ændring af alkoholvaner og til at søge behandling.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
728.280 kr., år 2020
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er ikke tale om foranking som som sådan. Men vi formidler erfaringerne til Alkohol & Samfund til brug for kommende kampagner - og arbejder videre med at udvikle undervisningsmateriale og andre interventioner, målrettet reduktion af stigma. Så projektet er i den forstand forankret i forskningsenhederne, der er involveret og det i allerhøjeste grad

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Stigma er en meget væsentligt barriere overfor indsatser målrettet overforbrug af alkohol . Vi fik analyseret de data, vi planlagde at analysere - og gennemført det planlagte forsøg med at teste effekten af en "kontrol-film" samt de to film, som blev anvendt i Respekt-kampagnerne, i et randomsieret design. I alt har vi publiceret fem videnskabelige artikler, og yderligere én er i review. Vi har dermed bidraget med viden om, hvordan man kan påvirke stigma.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi kunne formentlig have øget antallet af deltagere i den randomiserede undersøgelse, hvis vi havde været bedre til at udbrede undersøgelsen på de sociale medier

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv