Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Resuscitation Academy Denmark

Akutberedskabet i Region Hovedstaden

Om donationen

Denne donation skal bruges til at implementere Resuscitation Academy i Danmark. Danmark er et af de lande i verden, der er længst fremme med at optimere den præhospitale behandling og øge overlevelsen ved pludselig hjertestop uden for hospital. Et dansk Resuscitation Academy vil samle ledelserne inden for de regionale akutberedskaber, ambulancetjenester og samarbejdspartnere for sammen at øge overlevelsen og fortsat være førende. Konceptet bygger på deling af viden og implementering af best practice i de danske regionale akutberedskaber og på at få inspiration fra de bedste i udlandet. På Resuscitation Academy vil internationale, akutmedicinske eksperter således bidrage med den nyeste viden og demonstrere den bedste praksis inden for præhospital behandling af hjertestop. Internationalt har Resuscitation Academy vist gode resultater i forhold til at øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i både Asien, Europa, Australien og USA, og ambitionen i Danmark er, at endnu flere danskere vil overleve hjertestop i fremtiden. De første Resuscitation Academy møder holdes på Københavns Universitet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Akutberedskabet i Region Hovedstaden
Støttet beløb
1.196.000 kr., år 2017
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er bred enighed blandt de præhospitale organisationer om at fortsætte forummet, da det har høj værdi og bidrager til at nytænke indsatserne på hjertestopområdet. Dette understøttes af de øvrige deltagere mundtligt og i evalueringen af det seneste Resuscitation Academy i 2023, hvor godt 95 % svarede, at det var yderst eller meget relevant for dem at deltage. DRG indsender derfor en ansøgning til TrygFonden i 2024 om at fortsætte forummet – på vegne af de præhospitale organisationer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Donationen var til afholdelse af 6 akademier, men der blev afholdt 8, heriblandt et i Seattle sammen med Resuscitation Academy i Seattle, USA (Seattle har i mange år været førende inden for hjertestop overlevelse. Danmark er nu på samme niveau). Succeskriterierne blev i høj grad opnået: Status på den præhospitale praksis blev kortlagt, og nye initiativer blev drøftet og implementeret. Det er desværre ikke umiddelbart afspejlet i overlevelsen, som er stagneret på et højt niveau de seneste fem år.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke umiddelbart i afholdelsen af selve aktiviteterne. Forummet har fungeret rigtig godt med god deltagelse fra de fem præhospitale organisationer samt villighed til at igangsætte udviklingsprojekter, som i flere tilfælde er blevet til nationale implementeringsprojekter. Man kunne have sat budgettet lidt lavere, da der ikke ved hvert akademi var behov for internationale oplægsholdere. Men da planlægningen varierede fra gang til gang, var der godt at have muligheden for dette.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart