Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ret og Sikkerhed

Tænketanken Ret og Sikkerhed

Om donationen

Terrortrusler og angreb er blevet en del af virkeligheden i Norden og Europa. Samtidig har voldelige ekstremistiske grupper for alvor indtaget de sociale medier og vist, hvor effektivt der kan rækkes ud til vestlige unge og rekruttere dem via disse platforme. Der er opstået et nyt behov for uddannelsesværktøjer, der kan klæde danske unge på med en grundlæggende forståelse af terrorismens væsen. Tænketanken Ret & Sikkerhed, der blev etableret i 2016, har til formål at etablere sig som et forum for debat om de sikkerhedsmæssige trusler, som Danmark står over for. Gennem aktiviteter rettet mod ungdomsuddannelser vil Ret & Sikkerhed fokusere på, hvordan et åbent, demokratisk samfund kan reducere rekruttering og radikalisering blandt unge. Derudover vil projektet bestå af halvårlige konferencer på Christiansborg, live-interviews og debatter via Facebook og Twitter med fokus på truslen mod Danmark fra voldelig ekstremisme.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Tænketanken Ret og Sikkerhed
Støttet beløb
1.000.000 kr., år 2017
Delmål
Forebyg indbrud

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med Christiansborg-konferencen, bogudgivelse og hackathon har vi skabt et community af partnerne og unge, der ønsker at arbejde videre projektet. Vi har desuden konkret fået skabt syv nytænkende koncepter, udarbejdet af deltagerene i Hackathon, hvoraf flere allerede er i gang med at blive realiseret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik i starten af projektet sat forebyggelse af ekstremisme blandt unge på dagsordenen med en velbesøgt konference på Christiansborg i efteråret 2017. Efter aftale med TrygFonden blev det oprindeligt planlagte undervisningsprojekt i stedet formuleret i bogen "Tryg i en terrortid", som blev udgivet på Lindhardt & Ringhof i 2019 uden brug af projektmidler. Med afviklingen af Hackathon/Tryg i en terrortid 2020 (en ide-udviklings-konkurrencen for unge fra hele Danmark, der løb over en weekend) samt et velbesøgt debatarrangement i Pressen i JP/Politikens Hus, lykkedes det at nå både målgruppen af unge studerende samt et bredere publikum og skabe et format, hvor vi fik sat terror i historisk, samfundsmæssigt og politisk perspektiv, sat fokus på voldelige ekstremisters rekrutteringsstrategier, hvilke sociale og psykologiske forhold, der kan skabe åbenhed for ektremistiske budskaber og drive unge ud i voldelig ekstremisme. Vi fik også sat fokus på, hvad der får mennesker til at vende den voldelige ekstremisme ryggen. Gennem en solid mediedækning af, herunder i førende danske medier som Altinget, TV2, DR og Politiken, er hovedbudskaberne kommet ud til hele den danske befolkning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi føler, at vores aktiviteter i høj grad var de rigtige. Budskaberne var klare og vi nåede målgruppen. Vi har fået ekstrem positiv feedback med ønsket om, at Hackathon/Tryg i en terrortid 2020 gentages, gerne som en årlig begivenhed.

Delmål

Forebyg indbrud

Gode relationer mellem naboer, flere der sikrer deres døre og vinduer og et stærkt samarbejde mellem kommuner, politi og borgere. Vi vil arbejde for at mindske utrygheden for indbrud og forebygge, at de sker.

Mere om vores fokusområde Forebyg indbrud