Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Rickshaw og Velo Plus Cykel

Samværs- og aktivitetstilbud Lejbergcentret

Om donationen

Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Samværs- og aktivitetstilbud Lejbergcentret
Støttet beløb
80.000 kr., år 2020
Delmål
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fortsætter på fuld styrker med at søge frivillige og har fået hjælpe af forskellige instanser i kommunen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Corna og de deraf følgende restriktioner spiller os et puds, men vi er så småt ved at få gang i de frivillige og på nuværende tidspunkt har vi to frivillige, som er ved at prøve at lærer cyklerne at kende. Nu er vi så lidt udfordret af at vejen hvor vi på har vejarbejde frem til april 2022 og derfor er meget svær fremkommelig på især cykel. Borgerne har mane snakke omkring hvor de gerne vil hen og drømmen om de forskellige turer ud af huset - i sommers kørte vi personale på ture med borgerne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er ramt helt rigtigt, vi er dog udfordret i forhold til at skaffe frivillige - Corona har spændt ben for os.