Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Rickshaws i Gribskov

Cykling Uden Alder

Om donationen

Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Cykling Uden Alder
Støttet beløb
40.000 kr., år 2019
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har et fint samarbejde med plejecentrene og de frivillige. Vores koordinationsgruppe (den oprindelige initiativgruppe) er udvidet med to repræsentanter for piloterne. Om pandemien vil, tilbyder vi 2021 vores frivillige et 1.hjælpskursus, som vi også vil bruge som anledning til rekruttering af nye piloter. Det sker i samarbejde med Røde Kors lokalt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
bevillingen gjorde det muligt at anskaffe vores 4. rickshaw. Vi mangler endnu et plejecenter og drøfter pt med Hjemmeplejen de praktiske muligheder for at tilbyde cykelture til hjemmeboende. Vi er noget ramt af covid-19 begrænsningerne i forhold til plejecentrene. Vi skal også skaffe penge til flere rickshaws. Inden coronaen ramte, var der godt gang i cyklingen på de første plejecentre, der fik cykler.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det mener vi sådan set ikke. Vi har skabt en organisation omkring piloter og kaptajner, inspirationsmøder, møder med centerledelser og medarbejdere. Vi tager fortsat initiativ til rekruttering af flere piloter. Corona-betingede nedlukninger har medført udsættelse af nogle af de planlagte møder.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende