Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Rigtige mænd i naturen

Fredensborg Kommune

Om donationen

Fredensborg Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland et partnerskab omkring motion og naturoplevelser. Projektet skal vende den negative sundhedsudvikling hos mænd, der har eller er i risiko for at udvikle en sygdom. I projektet er fysisk træning, natur, friluftsliv, fællesskab og det sunde måltid i fokus. Efterfølgende vil deltagerne blive introduceret til foreningsaktiviteter for at vise nogle af de muligheder, der er for at være aktiv.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Fredensborg Kommune
Støttet beløb
120.000 kr., år 2019
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kan se at det at deltagerne fik præsenteret en række forskellige naturområder med tilhørende aktivitetsmuligheder har virket positivt ind ift. fastholdelse. Det samme har facebookgrupperne som deltagerne efter forløbet har fået administratorrettigheder til. Vi kan også se at en større gruppe af deltagere fra hold 1 fortsat mødes til gåture mv. to gange om ugen. Begge hold har dog været udfordret af corona mht. møderestriktioner, især hold 2.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er gennemført som planlagt, med godt resultat.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja, vi justerede lidt i forløbet fra hold 1 til hold 2, og opnåede endnu bedre samlet score på andet forløb. Bl.a. ændrede vi på coachingformen, fra korte individuelle seancer til lidt længerevarende gruppeseancer hvor der var bedre tid til at komme i dybden med temaerne og mulighed for at deltagerne kunne dele erfaringer. Omvendt blev madlavning gennemført i mindre grupper i forløb to, da det samlede hold blev en meget stor gruppe at arbejde med omkring dette.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv