Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Risikolokaliteter på vejnettet

Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen

Om donationen

TrygFondens donation går til et projekt, der skal udvikle en metode til at udpege farlige steder på vejnettet, før ulykken sker. Målet er at give kommunerne et redskab, de kan bruge i arbejdet med at forebygge trafikuheld. Tidligere har man udpeget risikolokaliteter på baggrund af såkaldt ”sorte pletter”, som er de steder, hvor politiet har registreret en ulykke med tilskadekomne. Antallet af registreringer er imidlertid så lavt, at det bliver stadig sværere at bruge den metode. Samtidig er der plads til forbedringer af trafiksikkerheden – især på landevejene, som i dag står for to ud af tre alvorlige ulykker. Helt konkret vil projektet anvende data om trafikulykker fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital. Disse data kobles med viden om vejens beskaffenhed, bl.a. bredde, kantbredde, markeringer, sving og lignende. Der vil blive indsamlet viden fra i alt 600 km. vej i Assens og Svendborg Kommune. TrygFonden har støttet projektet med 426.883 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen
Støttet beløb
426.883 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er især blevet vel modtaget i Assens Kommune, hvor der løbende har været god kommunikation. Resultaterne er blevet præsenteret og diskuteret på et afdelingsmøde i Assens Kommune. I Svendborg Kommune er projektet ikke blevet helt så forankret, da der har været udskiftning i personalegruppen i projektperioden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik undersøgt det vi ville, og kan komme med en konklusion. Projektet viser, at der er god grund til at inddrage skadestueregistrerede trafikulykker i trafiksikkerhedsarbejdet - også i det åbne land, hvor de fleste alvorlige ulykker sker. Projektet viste også, at Fyn ikke kan bruges som et fremtidigt modelværksted for resten af det kommunale vejnet i Danmark. Derfor er anbefalingen fortsat at arbejde med at få suppleret de officielle ulykkestal med alternativer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der kunne være inddraget uheldsbeskrivelser fra skadestuedata, disse kunne have bidraget til at beskrive typen af uheld der ikke kommer politiet til kendskab.