Søg støtte

Søg

Selvevaluering

RO, NÆRHED & MODSTANDSKRAFT

Red Barnet Hovedstaden

Om donationen

Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Hovedstaden
Støttet beløb
113.900 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er kommet langt, men er ikke i mål endnu. Covid-19 har som tidligere anført, påvirket de frivillige også.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores lejre blev afholdt. Begge gjorde en kæmpe forskel for vores børn og familier. Vi har erfaret, at vores lejr på vand skildte sig positivt ud. Det gør bare noget, når man er midt i det blå Danmark og oplever et tæt nærvær - man kan ikke gå andre steder hen. Øvrige aktiviteter er naturligvis blevet på påvirket af covid-19.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores arbejde har i 2020 været stærkt påvirket af covid-19, herunder naturligvis nedlukninger, dette primært vores klubarbejde. Vi har haft lavet covid-venlige aktiviter og lavet ting hjem til familierne under nedlukning. Vi har erfaret, at for både vores målgruppe og i forhold til fastholdelse af frivillige, er vores normale aktivitetsniveau langt at foretrække.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start